Raz, dwa, trzy, cztery, tu butelki, tam papiery. Plastik do żółtego włóż –posprzątane mamy już! » czytaj więcej...
Strona główna

Aktualności

RSS

Rekordowy Zielony Maj! 900 ton odpadów zielonych odebrano z nieruchomości zamieszkałych

W maju 2015 odebrano z nieruchomości zamieszkałych ponad 900 ton odpadów zielonych – to rekordowy wynik pojedynczego miesiąca patrząc historycznie od momentu, w którym ta usługa funkcjonuje. Razem w pierwszych dwóch miesiącach odebrano prawie 1.280 ton odpadów tego rodzaju.  To o ponad 50% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, w którym usługa dopiero raczkowała. Niezły początek wiosny. Gratulacje dla Szczecina! Taki wynik pokazuje jak potrzebna była ta usługa i jak chętnie zarówno nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej z niej korzystają.  

»
1144
0
0
10 czerwca 2015 »

Przesunięcia odbiorów odpadów w związku ze świętem Bożego Ciała

Informujemy, że w związku ze świętem Bożego Ciała – 04 czerwiec (czwartek) – modyfikacji ulegają terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.
Odbiory planowane w tym tygodniu na czwartek i piątek  będą realizowane z jednodniowym przesunięciem, tj. odpowiednio w piątek i sobotę

»
1763
0
0
6 listopada 2014 »

75 ton odpadów zielonych odebranych z nieruchomości w pierwszym tygodniu

7 kwietnia '15 po zimowej przerwie wznowione zostało świadczenie usług odbioru odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych. W pierwszym tygodniu firmy świadczące usługi w imieniu gminy odebrały ponad 75 ton tego odpadu. Aż 64 tony pochodzą z nieruchości w zabudowie jednorodzinnej a pozostałe 11 z zabudowy wielorodzinnej.

 

»
1513
0
0
14 kwietnia 2015 »

Ilości odpadów odebranych w ramach systemu w I kwartale 2015

Ogółem w pierwszym kwartale 2015 r. z nieruchomości zamieszkałych w Szczecinie w ramach systemu odebranych zostało ponad 23,9 tysiąca ton odpadów komunalnych. To o 6% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

 

»
1536
0
0
10 kwietnia 2015 »

Kontakt ws. kontenerów na odpady zielone w zabudowie wielorodzinnej

Właściciele i zarządcy nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej mogą kierować zamówienia na podstawienie kontenera na odpady zielone bezpośrednio do podmiotów realizujących usługi na rzecz gminy. Zamówienie winno zawierać informację o pojemności kontenera, wskazanie dokładnego miejsca jego podstawienia  oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zamówienie. Obowiązkiem właściciela / zarządcy zamawiającego podstawienie jest wskazanie miejsca wstawienia kontenera, do którego ma prawo dysponowania oraz zabezpieczenie tego miejsca dla potrzeb realizacji zamówienia ( utwardzenie podłoża, zapewnienie wolnej przestrzeni do rozładunku i załadunku).

W poszczególnych sektorach obsługę odbioru zielonych w systemie kontenerowym na zlecenie Gminy będą prowadzić:

 

»
1879
0
0
2 kwietnia 2015 »

W Święta inaczej

Zmiany terminów odbioru odpadów komunalnych w okresie świąt Wielkiej Nocy

W związku z ustawowym dniem wolnym przypadającym w okresie Świąt Wielkiej Nocy modyfikacji ulegną terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

W okresie, od 06.04 do 11.04, planowe odbiory odpadów komunalnych  realizowane będą z jednodniowym przesunięciem, tj. od 07.04 do 11.04.

 

»
1612
0
0
27 marca 2015 »

Postępowanie w sprawie odbioru zielonych z zabudowy wielorodzinnej na finiszu.

25 marca br. opublikowano komunikat dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin na odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej.

 

Po uprawomocnieniu się podanych wyników z poszczególnymi podmiotami, których oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, zostaną zawarte umowy obowiązujące w roku 2015, i rozpoczną one świadczenie usług. Pierwsze odbiory z zabudowy wielororodzinnej mogą być realizowane już po Świętach Wielkanocnych

 

»
1553
0
0
27 marca 2015 »

Postępowanie w sprawie odbioru zielonych z domów jednorodzinnych na finiszu.

24 marca br. opublikowano komunikat dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin na odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej.

Po uprawomocnieniu się podanych wyników z poszczególnymi podmiotami, których oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, zostaną zawarte umowy obowiązujące w roku 2015, i rozpoczną one świadczenie usług. Pierwsze odbiory z zabudowy jednorodzinnej będą realizowane 7 i 8 kwietnia br.     

»
1652
0
0
27 marca 2015 »

Odbiór choinek zakończony

Informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszkańców Szczecina, że z końcem lutego zakończony został odbiór choinek wystawianych przy punktach wywozowych na terenie nieruchomości zamieszkałychChoinki, zarówno naturalne jak i sztuczne, w dalszym ciągu można przekazywać do EKOPORTÓW.

»
1405
0
0
2 marca 2015 »

Poświąteczny odbiór choinek z nieruchomości zamieszkałych

Informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszkańców Szczecina, że zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie szczegółowego zakresu usług w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami od 1 stycznia do 28 lutego br. realizowany jest odbiór wystawianych przy punktach wywozowych naturalnych choinek.

»
3224
0
0
7 stycznia 2015 »

Nowe deklaracje dotyczące opłat za odbiór odpadów w 2015 r. ... nie dla wszystkich

W styczniu 2015 r. dla większości właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Szczecinie upłynie okres 12 miesięcy od momentu, w którym złożyli swoje deklaracje w sprawie określenia wysokości opłaty za odbiór odpadów. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami w 2015 r. nie ulegają zmianie. Wysokość opłaty wnoszonej przez właścicieli płacących wg ilości zużytej wody może ulec zmianie bo inny jest okres, na podstawie którego określona jest podstawa naliczenia opłaty.

 

»
3317
0
1
29 grudnia 2014 »

Podsumowanie 2014 r. w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Mniej produkujemy śmieci i na dodatek lepiej je segregujemy – tak jednym zdaniem można podsumować mijający rok pod kątem gospodarowania odpadami w Szczecinie.

W 2014 roku od statystycznego mieszkańca odebrano 250 kg odpadów komunalnych, a od wszystkich szczecinian łącznie ponad 100 tys. ton. To 4 tys. ton mniej niż w zeszłym roku* odebranych z posesji odpadów komunalnych. Jednocześnie zwiększyła się w tym okresie 4 krotnie masa odpadów przekazywanych przez mieszkańców do EKOPORTÓW i przekroczyła 2 tys. ton.

 

»
1676
0
0
29 grudnia 2014 »

Ekoporty w okresie Świąt

W Wigilię, 24 grudnia, EKOPORTY będą otwarte w godz. 9-15, z wyłączeniem punktu przy ul. Gdańskiej który w tym dniu będzie zamknięty.

W sobotę, 27 grudnia, wszystkie EKOPORTY będą otwarte w godz. 9-15.

»
1450
0
0
23 grudnia 2014 »

W święta inaczej!

W okresie świąteczno – noworocznym w związku z dniami wolnymi przypadającymi w dni robocze zmienią się terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Przy określaniu modyfikowanych terminów przyjęto zasadę, że termin odbioru przesuwa się każdorazowo o jeden dzień a jeżeli mamy dwa dni świąt obok siebie termin przesunie się o dwa dni.

»
2861
0
1
8 grudnia 2014 »

8-19.12.2014 zbiórka elektrośmieci przy SP nr 59 na ul. Dąbskiej 109

Uczniowie i Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 109 w Szczecinie organizują w dniach 8-19 grudnia 2014 r. zbiórkę elektroodpadów czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Codziennie od poniedziałku do piątku
w godz. 8-15 można zostawić ten rodzaj odpadu w kontenerze usytuowanym przez szkole.

 

»
1871
0
1
8 grudnia 2014 »

Zielone do końca listopada odbierane z nieruchomości zamieszkałych

Przypominamy, że aż do końca listopada będzie świadczona usługa odbioru odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych. Tak gwarantuje to zapis uchwały o zakresie usług swiadczonych przez gminę w zamian za opłatę oraz postanowienia umów zawartych z podmiotami realizującymi tę usługę na rzecz gminy.

»
1594
0
0
29 października 2014 »

Zmiany harmonogramów odbiorów dla niektórych ulic w I sektorze

W tygodniu 27 - 31 październik '14 nastąpi zmiana harmongramu odbioru odpadów zmieszanych z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej położonych w I sektorze. Odpady zmieszane będą odbierane począwszy od tego tygodnia w każdy piątek, a nie jak dotychczas w poniedziałek. Odbiór odpadów gromadzonych selektywnie pozostaje bez zmian

 

»
1532
0
0
28 października 2014 »

EKOPORT na Leszczynowej już działa!

Od 6 października '14 czynny jest nowy, siódmy już szczeciński Ekoport – przy ulicy Leszczynowej. Jego otwarcie zbiega się z imponującym rekordem. W 2014 roku mieszkańcy oddali ponad 1.000 ton odpadów a ilość ta każdego dnia rośnie.

 

»
5016
0
0
6 października 2014 »

Ekoporty przyjmą gruz!

Przeprowadzasz drobny remont mieszkania lub domu i nie wiesz co zrobić z niewielką ilością odpadów budowlanych?
Od 21 lipca 2014 można je dostarczyć do Ekoportów przy ul. Dworskiej i Kołbackiej. To kolejna usługa którą miasto wprowadziło dla mieszkańców, w ramach obowiązującej opłaty za odbiór śmieci komunalnych.

»
7358
0
0
14 lipca 2014 »

Ponad 1000 odbiorów dużych elektrośmieci w Szczecinie!

W przeciągu pół roku, ElektroEko zrealizowało ponad 1000  odbiorów wielogabarytowych elektrośmieci z szczecińskich mieszkań. A wszystko za sprawą przystąpienia Szczecina do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”, nad którym mecenat sprawuje Urząd Miasta Szczecin.

 
»
2349
0
0
7 lipca 2014 »

Blisko 800 ton odpadów zielonych odebrano w dwa miesiące z nieruchomości zamieszkałych

Od początku świadczenia nowej usługi odbioru odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałej, tj. od kwietnia 2014 r., podmioty świadczące usługi na rzecz gminy odebrały blisko 800 ton lisci, gałęzi, krzewów pochodzących z pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości zamieszkałej.

»
1804
0
0
9 czerwca 2014 »

Od czerwca zmiany w usługach odbioru odpadów zielonych!

Od czerwca 2014 r. następują zmiany w realizacji usług odbioru odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Szczecina. Trawę, drobne gałęzie, liście, spady w imieniu gminy z nieruchomosci zamieszkałych z sektora I, II i III odbierze SITA Jantra a z nieruchomości w IV sektorze MPO.

 

»
2119
0
0
29 maja 2014 »

Zmiany w organizacji pracy EKOPORTÓW

Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców Szczecina, informujemy o zmianach organizacji pracy w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych - EKOPORTACH.   Już od 5. maja w każdą sobotę miesiąca będą pracowały dłużej. W soboty zapraszamy w godzinach:  9.00 – 15.00.

»
1648
0
0
25 kwietnia 2014 »

Odbiór odpadów zielonych z nieruchomości jednorodzinnych w pigułce

Od kwietnia 2014 r Gmina Miasto Szczecin uruchamia nową usługę – odbiór odpadów zielonych - trawa, drobne gałęzie, liście, spady z drzew itp. Poniżej najważniejsze info dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych

 
»
3217
0
0
4 kwietnia 2014 »

Brak odbioru odpadów zielonych w rejonie ulic 2 sektora w dniu 24 kwietnia

Ze względów technicznych w czwartek, 24.04, nie zostały odebrane odpady zielone z niektórych ulic w 2 sektorze. Informujemy, że odbiór nastąpi w piątek, 25.04. Za utrudnienia wynikające z przesunięcia terminu odbioru przepraszamy

 

»
1878
0
0
25 kwietnia 2014 »

Brak odbioru odpadów zielonych w rejonie Warszewa w dniu 23 kwietnia

Ze względów technicznych w środę, 23.04, nie zostały odebrane odpady zielone z niektórych ulic dzielnicy Warszewo. Informujemy, że odbiór nastąpi w czwartek, 25.04. Za utrudnienia wynikające z przesunięcia terminu odbioru przepraszamy. 

»
1544
0
0
23 kwietnia 2014 »

Zmiany terminów odbioru w okresie świąt Wielkiej Nocy i weekendu majowego

W związku z dniami wolnymi przypadającymi w okresie Świąt Wielkiej Nocy oraz weekendu majowego (1 - 4 maja) modyfikacji ulegną niektóre terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

 

W okresie, od 21.04 do 25.04, planowe odbiory odpadów komunalnych  realizowane będą z jednodniowym przesunięciem, tj. od 22.04 do 26.04. Dotyczy to również odbioru odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej w poszczególnych sektorach. 

 

 

W okresie od 28 kwietnia do 2 maja, terminy odbioru odpadów komunalnych nie ulegną zmianom, usługa realizowana będzie również 1 maja.*

 

*Uwaga! Wyjątek stanowić będzie modyfikacja harmonogramu odbiorów dla nieruchomości położonych w sektorze IV.  Odbiory z 1.05 realizowane będą 30.04.

»
1996
0
0
11 kwietnia 2014 »

Do pojemnika lub kontenera odpady zielone bez dodatkowego opakowania!!!

Z uwagi na fakt, iż selektywnie gromadzone odpady zielone mają trafiać do kompostowania grmoadząc je w pojemnkach lub kontenerach nie można  dodatkowo pakować ich w dodatkowe worki! 
»
2048
0
1
17 kwietnia 2014 »

Od 15 kwietnia można zgłaszać odbiory odpadów zielonych z zabudowy wielorodzinnej.

Do końca maja zielone odpady (trawa, gałęzie, liście, spady) z zabudowy wielorodzinnej w Szczecinie odbierać będzie firma JUMAR. Podmiot został wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego obejmującego wybór podmiotu świadczącego tę usługę w okresie od 15 kwietnia do 31 maja.

 

»
1655
0
0
10 kwietnia 2014 »

Bezpieczeństwo danych dotyczących odbioru odpadów zielonych

W odpowiedzi na zapytania i zgłaszane wątplwiości dotyczące bezpieczeństwa danych przekazywanych do urzędu miasta poprzez ankietę zgłoszenia odbioru odpadów zielonych umieszczoną na naszym serwisie ecoszczecin.pl niniejszym informujemy co nastepuje.

»
1610
0
0
15 kwietnia 2014 »

Po 8 kwietnia odpady zielone (trawa, gałęzie, liście, spady) bedą odbierane od mieszkańców domów jednorodzinnych.

2 kwietnia br. nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Podmiot zaoferował za świadczenie usług kwotę 321 tys. zł brutto i za tę cenę do końca maja będzie świadczył na terenie całego miasta usługę odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych.

 

»
1816
0
0
3 kwietnia 2014 »

Od kwietnia 2014 odbiór odpadów zielonych

W pierwszych dniach kwietnia trawa, liście i gałęzie powinny być odbierane od mieszkańców domów jednorodzinnych. Dziś tj. 28 marca odbył się przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych. Oferty złożyły dwie firmy i mieszczą się one w szacowanej wartości zamówienia.

»
2018
0
0
28 marca 2014 »
Wszystkich rekordów: 126
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone