Wiedzą to już dzieci od najmłodszych lat, segregując śmieci dbamy o nasz świat. » czytaj więcej...
Strona główna

Aktualności

Aktualności 26 stycznia 2017 wyświetleń: 1451

Obowiązki właścicieli nieruchomości...

W związku z ostatnimi problemami z odbiorem odpadów komunalnych związanymi z zalegajacym śniegiem i lodem przypominamy o obowiązkach właścicieli/ zarządców nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym, tj. uchwałą Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 1543 z późn. zm.) § 3 ust. 1 właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, liści i chwastów i innych zanieczyszczeń:
 
1. z chodników, dojść do budynków, garaży, miejsc gromadzenia odpadów i innych terenów służących do użytku publicznego znajdujących się w granicach nieruchomości;
2. z przeznaczonych dla ruchu pieszego terenów służących do użytku publicznego położonych wzdłuż nieruchomości. 
 
W związku z powyższym prosimy o stosowanie się do powyższych przepisów i usuwanie na bieżąco zalegającego śniegu i lodu z terenów położonych wzdłuż nieruchomości, aby firma wywozowa mogła bez większych przeszkód odbierać odpady komunalne od mieszkańców.
aktualizowano: 2017-01-31
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone