Slideshow 21 lipca 2014 wyświetleń: 9546

Ekoporty przyjmują gruz!

Przeprowadzasz drobny remont mieszkania lub domu i nie wiesz co zrobić z niewielką ilością odpadów budowlanych? Można je zawieść do EKOPORTÓW przy ul. Dworskiej, Gdańskiej, Helskiej, Kołbackiej i Leszynowej.
 
To usługa, którą miasto wprowadziło dla mieszkańców, w ramach obowiązującej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. W okresie od lipca do grudnia 2014 r. mieszkańcy przekazali do EKOPORTÓW prawie 280 ton tego rodzaju odpadów.
 
Gruz budowlany to odpad, którego nie można wrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci. W przypadku dużego remontu mieszkania lub domu zamawia się specjalny kontener na odpady budowlane. Takie usługi odpłatnie świadczy wiele firm w Szczecinie, wyspecjalizowanych w tej dziedzinie.  A co w przypadku drobnych remontów tj. malowanie czy tynkowanie, podczas których wytwarza się niewielką ilość odpadów i nie opłaca się zamawiać kontenera na gruz?
 
Rozwiązaniem dla takich sytuacji jest usługa, którą od 21 lipca 2014 r. wprowadził Szczecin w trzech Ekoportach, w których mieszkańcy mogą zostawiać odpady budowlano - rozbiórkowe w limitowanej ilości odpowiadającej objętości do 240l lub masie nie większej niż 125 kg.
 
Ze względu na coraz większe zainteresowanie tą usługą, od stycznia 2017 r. liczba Ekoprtów przyjmujących od mieszkańców odpady budowlano - rozbiórkowe została zwiększona do pięciu, tj.  przy ul. Dworskiej, ul. Gdańskiej, ul. Helskiej, ul. Kołbackiej i ul. Leszczynowej.
 
Do grupy odpadów budowlanych i rozbiórkowych zaliczamy odpady komunalne będące pozostałością po przeprowadzonych w domach pracach, takich jak m.in. malowanie, tynkowanie, tapetowanie, ocieplanie, wymiana podłóg, wykładzin i oklein, wymiana stolarki budowlanej drzwiowej i okiennej (z wyłączeniem szyb) oraz bieżąca konserwacja i modernizacja pomieszczeń w nieruchomościach zamieszkałych.
 
W wymienionych Ekoportach mieszkańcy pod okiem pracownika będą dokonywać bezpośrednio w danym punkcie wstępnej segregacji odpadów na 2 grupy:
Odpady budowlane to kolejny rodzaj odpadów, który będzie można zostawić w Ekoporcie. Mieszkańcy miasta mogą – bez konieczności ponoszenia dodatkowej opłaty – przekazywać tam m.in. : zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie i akumulatory, chemikalia i opakowania po chemikaliach, przeterminowane leki i opakowania po lekach, świetlówki, przepracowane oleje silnikowe, odpady zielone, a także meble oraz inne odpady wielkogabarytowe.
 
 
Od poniedziałku do piątku EKOPORTY przy ul. Dworskiej i Leszczynowej przyjmują od mieszkańców odpady budowlano - rozbiórkowe w godz. 9.00 do 19.00 a pozostałe tj. przy ulicy Gdańskiej, Helskiej, Kołbackiej w godz. 9.00 do 17.00.
    
W każdą sobotę wszystkie EKOPORTY są otwarte od 9:00 do 15:00.  
 

Pliki do pobrania

aktualizowano: 2017-11-06
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: