Slideshow 10 czerwca 2013 wyświetleń: 41741

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji. Urząd Miasta Szczecin nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat.


W styczniu  2017 r. ta część właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy wyliczają opłatę za śmieci w oparciu o ilość zużytej wody, winna złożyć nową deklarację w sprawie określenia wysokości opłaty za odbiór odpadów obowiązującej w tym roku. Więcej w zakładce DEKLARACJE.

Właściciele nieruchomości otrzymują pocztą z Urzędu Miasta informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę. Treść pisma w załączeniu.

Do czasu otrzymania tej informacji z indywidualnym numerem rachunku wpłaty należy dokonywać na ogólny rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w banku PKO BANK Polski nr  24 1020 4795 0000 9102 0278 0328
 

Opłaty wnoszone są z częstotliwością raz na dwa miesiące.

• 15.02 (za styczeń i luty),
• 15.04 (za marzec i kwiecień),
• 15.06 (za maj i czerwiec),
• 15.08 (za lipiec i sierpień),
• 15.10 (za wrzesień i październik),
• 15.12 (za listopad i grudzień).

Wysokość opłaty wynika ze złożonej deklaracji i rodzaju zabudowy. W zabudowie jednorodzinnej opłata ma charakter ryczałtowy i wynosi 50 zł lub 80 złotych miesięcznie w zależności od zadeklarowania sposobu gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości. Wyjątkiem są właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy w 2016 r. skorzystali z możliwości naliczenia opłaty wg ilości zużytej wody.

Nr telefonu w sprawie opłat: 91 435 12 14, 91 435 12 21, 91 435 12 22
 
W zabudowie wielorodzinnej kwota opłaty miesięcznej wynika z przyjęcia do podstawy naliczenia ilości zużytej wody i zadeklarowanego sposobu gromadzenia  odpadów komunalnych - w sposób selektywny lub nie.
 
W wyżej wymienionych terminach winna być wnoszona dwukrotność opłaty miesięcznej. Kwota została wykazana w deklaracji.
 
Opłaty mogą być dokonywane w formie:
• przelewu środków finansowych na wyżej wymieniony rachunek gminy ze wskazaniem w tytule przelewu właściciela nieruchomości i jego adresu oraz okresu za jaki opłata jest dokonywana,
• wpłaty bezpośrednio w kasie urzędu lub filii - również ze wskazaniem w tytule przelewu właściciela nieruchomości i jego adresu oraz okresu za jaki opłata jest dokonywana,
• dyspozycji przelewu w 25 oddziałach i placówkach banku PKO.BP  który od 1 czerwca obsługuje rachunki Gminy Miasto Szczecin (bez ponoszenia dodatkowych kosztów).


Zapłata opłaty może nastąpić także przez małżonka właściciela nieruchomości deklarującego opłatę, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Nie jest dopuszczalne zapłacenie opłaty za osobę zmarłą - w takim wypadku konieczne jest zgłoszenie się do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych i dokonanie zmiany właściciela (złożenie deklaracji przez np. współwłaściciela nieruchomości, nowego właściciela nieruchomości, osobę użytkującą nieruchomość) lub złożenie informacji, że nieruchomość jest niezamieszkała.
 

Lista placówek banku przyjmujących dyspozycję opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

Lp. Placówka Ulica Część miasta
1. Oddział 1 w Szczecinie Al. Niepodległości 40 lewobrzeże
2. Oddział 5 w Szczecinie Kazimierska 1/2 lewobrzeże
3. Oddział 8 w Szczecinie Narutowicza 13 e/7 lewobrzeże
4. Oddział 7 w Szczecinie Witkiewicza 45 E lewobrzeże
5. Oddział 14 w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 21 lewobrzeże
6. Oddział 9 w Szczecinie Al. Wyzwolenia  105A lewobrzeże
7. Oddział 2 w Szczecinie Pl. Orła Białego 5 lewobrzeże
8. Oddział 6 w Szczecinie Mickiewicza 97 lewobrzeże
9. Oddział 10 w Szczecinie Szafera 196 lewobrzeże
10. Oddział 11 w Szczecinie Duńska 38 lewobrzeże
11. Oddział 12 w Szczecinie Bandurskiego 95 lewobrzeże
12. Oddział 4 w Szczecinie Matejki 22 lewobrzeże
13. Agencja nr 3796 Chopina 22 lewobrzeże
14. Agencja nr 3773 Parkowa 49a lewobrzeże
15. Agencja nr 3794 Jodłowa 7A lewobrzeże
16. Agencja nr 3774 Niemcewicza 26 lewobrzeże
17. Agencja nr 3860 Przyjaciół Żołnierza 49/U1  lewobrzeże
18. Agencja nr 3848 Gen. Leopolda Okulickiego 68 lewobrzeże
19. Agencja nr 3789 Felczaka 19 lewobrzeże
20. Agencja nr LJ82 Królewicza Kazimierza 2n/3 lewobrzeże
21. Oddział 16 w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1 lewobrzeże
22. Oddział 3 w Szczecinie Rydla 41/42 prawobrzeże
23. Kasy zewnętrzne Oddziału 3 w Szczecinie (Filia UM) Rydla 39/40 prawobrzeże
24. Oddział 13 w Szczecinie Dziennikarska 1 prawobrzeże
25. Agencja nr 3804 Goleniowska 111 prawobrzeże
 
 


Korzyści dla właścicieli nieruchomości:

• Więcej punktów kasowych bez dodatkowych opłat. Opłaty lokalne będzie można dokonać w 25 punktach PKO Bank Polski, które znajdują się na terenie Szczecina - bez dodatkowych opłat.
• Możliwość płacenia kartą bankomatową. Kasy na terenie urzędu miasta i filii urzędu na prawobrzeżu będą wyposażone w terminale kart płatniczych, które planowo uruchomione zostaną w IV kwartale bieżącego roku.

Pliki do pobrania

aktualizowano: 2017-01-12
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: