Slideshow 22 stycznia 2013 wyświetleń: 65383

Prawo lokalne czyli jak to wygląda w Szczecinie? Stawki, deklaracje i pozostałe rozwiązania

W oparciu o Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miasta Szczecin przyjęła uchwały stanowiące prawo lokalne, na którym opiera się nowy system gospodarowania odpadami. Wszystkie ww. uchwały są dostępne na stronach Urzędu Miasta Szczecin. Poniżej załączamy przedmiotowe Uchwały. 

Od 1 lipca 2019 roku opłaty określone są następująco:

 

Od powyższego jest wyjątek - właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, w której średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza 4 m3, mogą wyliczyć opłatę wg. metody opartej na ilości zużytej wody. Jednak aby skorzystać z tej możliwości muszą dołączyć do deklaracji kopie faktur.

 

Pliki do pobrania

Uchwały dotyczące deklaracji i opłat:

 1. Uchwała nr V/148/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
   
 2. Uchwała nr XII/272/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 3. Uchwała nr VI/83/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
 4. Uchwała nr VI/84/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


Uchwały dotyczące sposobu świadczenia usług:

 1. Uchwała Rady Miasta w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

 2.  Uchwała Rady Miasta w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 3. Uchwała nr XXI/593/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Szczecin na sektory
   
 4. Uchwała nr X/183/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
   
 5. Uchwała nr VI/81/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
   
 6. Uchwała nr IX/170/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
   
 7. Uchwała nr XX/482/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
   
 8. Uchwała nr XXXIII/901/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
   
 9. Uchwała nr VI/82/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
 10. Uchwała nr IX/169/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
 11. Uchwała nr XII/271/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
 12. Uchwała nr XX/483/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

 1.  

Pliki do pobrania

aktualizowano: 2020-06-30
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: