Slideshow 3 grudnia 2013 wyświetleń: 28805

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych - EKOPORTY

Na terenie Szczecina działa 8 EKOPORTÓW - punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Mieszkańcy Szczecina mogą – bez konieczności ponoszenia dodatkowej opłaty – przekazywać do Ekoportów m.in: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie i akumulatory, chemikalia i opakowania po chemikaliach, przeterminowane leki i opakowania po lekach, świetlówki, przepracowane oleje silnikowe, odpady zielone, a także odpady wielkogabarytowe.

Godziny otwarcia EKPORTÓW
 
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Szczecina, informujemy o zmianach organizacji pracy w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych - EKOPORTACH.
Od poniedziałku do piątku EKOPORTY przy ul. Dworskiej, Firlika, Leszczynowej i Arkońskiej/ Harcerzy przyjmują od mieszkańców odpady w godz. 9.00 do 19.00 a pozostałe tj. przy ulicy Gdańskiej, Helskiej, Kołbackiej i Górnej w godz. 9.00 do 17.00.
    
W każdą sobotę wszystkie EKOPORTY są otwarte od 9:00 do 15:00.  

Lokalizacje EKOPORTÓW:

Zgodnie z zapisami uchwały nr VI/82/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 1544 z późn. zm.) w EKOPORTACH nieodpłatnie przyjmowane są dostarczane przez mieszkańców, w każdej ilości niżej wymienione odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:

a) szkło opakowaniowe,

b) papier,

c) opakowania z tworzyw sztucznych,

d) metal,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady wielkogabarytowe,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h) zużyte kartridże i tonery,

i) zużyte opony,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) chemikalia i opakowania po chemikaliach,

l) przeterminowane leki i opakowania po lekach,

m) świetlówki i żarówki,

n) przepracowane oleje silnikowe,

o) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone,

p) odpady budowlano - robiórkowe.

Wyjątek: odpady budowlano - rozbiórkowe w limiowanej ilości odpowiadającej objętości do 240l lub masie nie większej niż 125 kg.

 

 

 
 

Pliki do pobrania

aktualizowano: 2018-06-01
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: