Raz, dwa, trzy, cztery, tu butelki, tam papiery. Plastik do żółtego włóż –posprzątane mamy już! » czytaj więcej...
Strona główna UE

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 3 sierpnia 2020 wyświetleń: 716

Zamawianie kontenera na bioodpady w zabudowie jednorodzinnej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zamawiania przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kontenerów na odpady  bio i zielone informujemy :

  • kontener na te odpady można zamówić dwa razy w roku,
  • wstawienie i odbiór kontenera jest realizowany bez dodatkowych kosztów, w ramach obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny,
  • usługa ta dotyczy także właścicieli nieruchomości, którzy w przydomowym kompostowniku odpady biodegradowalne częściowo kompostują i złożyli stosowne oświadczenie w Urzędzie Miasta,
  • kontenera zamówić NIE MOGĄ  właściciele nieruchomości, którzy w przydomowym kompostowniku kompostują wszystkie odpady biodegradowalne powstające
  • na nieruchomości i złożyli stosowne oświadczenie  w Urzędzie Miasta,
  • Właściciel nieruchomości, zamawiając kontener na bio, miejsce usytuowania kontenera uzgadnia z podmiotem świadczącym usługi na rzecz Gminy Miasto Szczecin a do wskazanego miejsca winien posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem na ten cel.
  • Kontener podstawiany jest na 24 h
  • Czas 24 godzin może zostać wydłużony w wyjątkowych sytuacjach, za uprzednią zgodą Gminy
  • W przypadku udostępnienia kontenera w piątek odbiór odbywa się w poniedziałek następnego tygodnia a gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy odbiór następuje dnia następnego bezpośrednio po dniu ustawowo wolnym od pracy.
  • usługa udostępniana kontenerów na bioodpady realizowana jest zgodnie z zapisami UCHWAŁY NR XVI/535/20 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 9 kwietnia 2020 r.

 

Zamówienia na kontener można składać bezpośrednio w firmach wywozowych:

 

Sektor  ITomPol Tomasz Franecki, TomPol II Zofia Franecka oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki

Kontakt w sprawie zamówień: Paulina Narkowicz, tel. 601572766, email:tompol@franecki.pl
Termin realizacji usługi podstawienia kontenerów: w ciągu 7 dni

 

Sektor II-   Z.P.H.G. ,,JUMAR” Julian Maruszewski

Kontakt w sprawie zamówień: Jolanta Ciesielska, tel. kom: 507 008 901, tel. 91 48 31 810, fax. 91 48 98 594, e-mail: kontenery@jumar.info.pl
Termin realizacji usługi podstawienia kontenerów: w ciągu 7 dni

 

Sektor III - TomPol Tomasz Franecki, TomPol II Zofia Franecka oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki
Kontakt w sprawie zamówień: Paulina Narkowicz, tel. 601572766, e-mail: tompol@franecki.pl
Termin realizacji usługi podstawienia kontenerów: w ciągu 7 dni

 

Sektor IV  - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Kontakt w sprawie zamówień: konteneryzielone@mpo.szczecin.pl
Termin realizacji usługi podstawienia kontenerów: w ciągu 2 dni

aktualizowano: 2021-05-05
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone