Aktualności na pasku 8 grudnia 2022 wyświetleń: 420

Ankieta dot. oszacowania ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi

Drodzy Mieszkańcy! Zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej ankiety.

 

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2022 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z treścią art. 3b oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych dane zawarte w ankiecie są niezbędne do wyliczania poziomów recyklingu, które musi osiągnąć gmina za dany rok kalendarzowy.

W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu na podstawie rozporządzenia prosimy o wypełnienie ankiety, przez osoby korzystające ze zwolnienia z opłaty dla posiadaczy przydomowych kompostowników. Do udziału zachęcamy również pozostałych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.

 

UWAGA:

Ankietę można złożyć na trzy sposoby:

 

Prosimy o przesłanie załączonych Ankiet do dnia 15 stycznia 2023 roku

Pliki do pobrania

aktualizowano: 2022-12-08
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: