Aktualności na pasku 4 sierpnia 2023 wyświetleń: 772

Przesunięcia odbioru odpadów w związku ze Świętem Matki Boskiej Zielnej 15 sierpnia 2023

W związku z dniem ustawowo wolnym przypadającym 15 sierpnia 2023 r. zmianie ulegną terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami.

W okresie, od 15.08 do 19.08, planowe odbiory odpadów komunalnych realizowane będą z jednodniowym przesunięciem, tj. od 15.08 do 19.08.

14.08.2023 r. poniedziałek – odbiór zgodnie z harmonogramem

Sektor I, II, III, IV

Odpady zmieszane, BIO w zabudowie jedno i wielorodzinnej, pojemniki na surowce:

 UWAGA:
Odbiory odpadów segregowanych w workach oraz odpadów wielkogabarytowych odbędą się zgodnie z otrzymanymi przez Państwo harmonogramami.
Wyznaczone w nich daty, uwzględniają dzień wolny przypadający 15 sierpnia 2023 r.

aktualizowano: 2023-08-04
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: