Aktualności na pasku 5 stycznia 2022 wyświetleń: 7023

ZMIANY OPŁAT STYCZEŃ 2022

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2022 ulegają zmianie

ZMIANA STAWEK OPŁATY OD STYCZNIA 2022 R.  na podstawie Uchwały Nr XXXII/937/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik.

Nowe stawki opłaty:

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, w której średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 6 m3 * oraz W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ:

9,30 zł za 1m3 zużytej wody

Podstawa naliczenia opłaty od ilości zużytej wody: średniomiesięczne zużycie wody za okres 6 lub 12 miesięcy wybranych z 18 miesięcy poprzedzających datę, od której obowiązuje deklaracja, np. przy opłacie od stycznia 2021 r. z rachunków za wodę z 18 miesięcy wstecz, tj.  od lipca 2019 r. do końca 2020 r., wybrać 6 lub 12 miesięcy po kolei i jeżeli średnie zużycie nie przekroczy 6 m3 wody za miesiąc można przejść na metodę naliczania opłaty od ilości zużytej wody. W tym celu należy złożyć deklarację DOP-2.

 WAŻNE: W zabudowie wielorodzinnej  opłata nie może przekroczyć kwoty 160,83 zł za gospodarstwo domowe.

 

Dla pozostałych nieruchomości W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ (w tych nieruchomościach, w których średniomiesięczne zużycie wody przekracza 6 m3 wody).

105,00 zł miesięcznie  od gospodarstwa domowego

Dla części niemieszkalnej nieruchomości ustalona została stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik:

 

UWAGA! Od 01 stycznia 2021  nie można zadeklarować braku segregacji.

Właścicielom nieruchomości, którzy nie będą segregować odpadów opłata zostanie określona w drodze decyzji przy zastosowaniu dwukrotnie wyższej stawki niż dla odpadów segregowanych:

Zwolnienie z części opłaty dla kompostujących w całości bioodpady

Dotyczy tylko zabudowy jednorodzinnej.

Zawiadomienia o nowej kwocie opłaty za odpady

Urząd Miasta Szczecin zawiadomi część właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającej ze zmiany stawki.

Ci właściciele, którzy otrzymają zawiadomienie nie muszą składać deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na zmianę stawek.

 

Kto dostanie zawiadomienie o nowej wysokości opłaty?

  1. Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych i płacą opłatę od gospodarstwa domowego na podstawie deklaracji lub zawiadomień.
  2. Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas płacili opłatę na podstawie ilości zużytej wody, ale  składali deklaracje o wysokości opłaty obowiązującej od miesiąca innego niż styczeń danego roku (np. złożyli deklarację obowiązującą od marca 2020 r.).

Ci właściciele dostaną jednak zawiadomienie o wysokości opłaty obowiązującej tylko na pewien okres (np. do lutego 2022 r.) i po upływie tego okresu muszą złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Kto powinien złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującą od stycznia 2022 r. i w jakim terminie?

  1. Właściciele nieruchomości  w zabudowie wielorodzinnej oraz w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli zużycie wody nie  przekracza średniomiesięcznie 6 m3, którzy powinni złożyć deklarację obowiązującą od stycznia 2022 r.
  2. Właściciele nieruchomości, którzy nie składali deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z czym wysokość opłaty określono im w decyzji.

 

Deklaracje obowiązujące od stycznia 2022 r. należy złożyć najpóźniej do 10 lutego 2022 r.  

 

Dodatkowe informacje w sprawie:

Kontakt e-mailowy w sprawach dotyczących gospodarki odpadami: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

 

aktualizowano: 2022-06-02
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: