Slideshow 5 grudnia 2014 wyświetleń: 16504

Lekarstwa i opakowania po nich

W każdym gospodarstwie domowy możemy odnaleźć przeterminowane lekarstwa i opakowania po lekarstwach. To grupa odpadów niebezpiecznych, mogących zawierać substancje toksyczne, która musi być gromadzona selektywnie i poddawana procesom utylizacji w dedykowanych dla tych celach instalacjach.

Selektywne gromadzenie odpadów farmaceutycznych oraz ich utylizacja w spalarni odpadów medycznych zabezpiecza środowisko naturalne przez negatywnym oddziaływaniem toksycznych składników. Do pojemników będących na wyposażeniu aptek można wrzucać lekarstwa w różnej postaci - tabletki, drażetki, ampułki w opakowaniach lub luzem, maści, proszki, syropy, krople, roztwory w szczelnych pojemnikach. Nie można też wylewać substancji ciekłych na przykład do toalety lub zlewu!

W Szczecinie mieszkańcy mogą bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat przekazać w 170 miejscach przygotowanych do ich przyjęcia. To sieć ponad 160 aptek wyposażonych w specjalne pojemniki do gromadzenia tych odpadów oraz 7 EKOPORTÓW, które przyjmują od mieszkańców przeterminowane leki i opakowania po nich. Lista aptek w załączeniu do niniejszej informacji.

Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe. Po przedostaniu się do wód lub gleby spowodują ich zanieczyszczenie. Związki chemiczne wchodzące w skład leków, po upłynięciu terminu przydatności, stanowią realne zagrożenie dla środowiska naturalnego, dla zdrowia a nawet życia ludzi.

Bardzo dużym zagrożeniem jest możliwość dostania się lekarstw w niepowołane ręce, np. dzieci, osoby uzależnione bądź nieuczciwe chcące prowadzić je ponowni do obiegu. Selektywne gromadzenie odpadów farmaceutycznych oraz ich utylizacja w spalarni odpadów medycznych zabezpiecza środowisko naturalne przez negatywnym oddziaływaniem toksycznych składników.

Przeterminowane leki powinny być selektywnie gromadzone, a następnie poddane unieszkodliwianiu w spalarni odpadów medycznych. Jest to jedyny ekologiczny sposób, który redukuje do minimum emisje do środowiska. Z selektywnie zbieranych odpadów leki stanowią tą grupę, która nie podlega odzyskowi ani recyklingowi tylko w 100 % zostaje poddana utylizacji. Nie należy wrzucać do tych pojemników: aerozoli i termometrów. Ten rodzaj odpadów możemy przekazać do EKOPORTÓW.

Pliki do pobrania

aktualizowano: 2017-01-12
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: