Slideshow 5 grudnia 2014 wyświetleń: 21536

Lekarstwa i opakowania po nich

UWAGA

W ramach zbiórki przeterminowanych leków prowadzonej w aptekach zabrania się zbiórki odpadów skażonych materiałem biologicznym takich jak:

1. Igły, strzykawki i inne elementy służącymi iniekcji – dotyczy nowych i zużytych

2. zużyte paski testowe do pomiaru substancji w krwi,

3. środki czystości i higieny osobistej (np. pieluchy, pielucho-majtki, tampony, wkładki)

- zużyte opatrunki, gaziki,  plastry, podkłady

 

  • odpady wymienione w pkt 1-2 powinny być zabezpieczone i dostarczone do Ekoportów
  • celem wyrzucenia w sposób selektywny do specjalistycznego pojemnika
  • odpady wymienione w pkt.3 powstające podczas zabiegów pielęgnacyjnych bądź leczenia
  • ambulatoryjnego, mogą być lokowane do pojemników na zmieszane odpady komunalne, lub
  • zabierane do utylizacji przez osoby świadczące usługi medyczne w domach pacjentów.

 

 

 

W RAMACH UISZCZONEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN PRZETERMNOWANE LUB NIEPOTRZEBNE LEKI MOŻESZ PRZYNIEŚĆ

 

 

 

Pliki do pobrania

aktualizowano: 2023-05-24
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: