Slideshow 30 listopada 2015 wyświetleń: 23863

Odpady zielone - niezbędne informacje

Wypełnij formularz

 

Gmina Miasto Szczecin odbiera odpady zielone z nieruchomości objętych gminnym systemem przez cały rok.
Poniżej przedstawiamy zasady odbioru.
 
Do grupy odpadów zielonych odbieranych z posesji zaliczamy: trawę, drobne gałęzie, liście, spady. 
 
Z uwagi na fakt, iż selektywnie gromadzone odpady zielone mają trafiać do kompostowania nie mogą być gromadzone w pojemnikach ani w kontenerach zapakowane w dodatkowe worki!
 
Ważne!!!
Korzystanie z usługi odbioru odpadów zielonych nie wpływa na zmianę wysokości opłaty miesięcznej za wywóz odpadów.
 
Zabudowa jednorodzinna, oraz zabudowa do 7 lokali mieszkalnych 
 
Właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli skorzystać z wywozu odpadów zielonych winni zakupić zamykany pojemnik koloru brązowego o pojemności 120l lub 240l (norma PN- EN 840) i zgłosić fakt posiadania pojemnika do Urzędu Miasta. Do dziś uczyniło to ponad 7600 właścicieli nieruchomości.
 
Procedura zgłoszenia ma zdecydowanie mniej sformalizowany charakter niż złożenie deklaracji w sprawie opłaty za wywóz odpadów.  
 
Dostępne są 4 podstawowe ścieżki przekazania do Urzędu Miasta swojego zgłoszenia:
 
a.  za pośrednictwem strony ecoszczecin.pl – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na tej stronie,
 
b.  telefonicznie pod numer  91 435 11 99,
 
c.  za pośrednictwem poczty – przesyłając na adres: Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopiskiem: „WGKiOŚ ZIELONE” oświadczenie zawierające dane nieruchomości jej właściciela  oraz potwierdzenie, że nieruchomość jest wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów zielonych, zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku (brązowy, poj. 120l lub 240l spełniający wymogi PN-EN 840),
 
d.  osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta.
 
 
Wyposażenie nieruchomości w pojemnik leży w gestii właściciela. Gmina nie pokrywa kosztów zakupu pojemnika.
 
Wszyscy, którzy w ubiegłym roku zgłosili chęć korzystania z tej usługi nie muszą robić tego ponownie! Ponadto korzystanie z niej nie wpływa na zmianę wysokości opłaty miesięcznej za wywóz odpadów, pozostaje ona na tym samym poziomie. 
 
 
Gdzie można kupić właściwy pojemnik ?
 
Pojemniki do gromadzenia odpadów zielonych  można nabyć:
• w sklepach ogrodniczych,
• od podmiotów związanych z gospodarką odpadami tj. MPO, Suez Jantra, Remondis Szczecin,
• w internecie z wykorzystaniem popularnych serwisów aukcyjnych. 
 
Terminy odbioru:
 
Okres Częstotliwość
IV - XI

1 x tydzień (wg. harmonogramu)

XII - III

1 x miesiąc (na zgłoszenie - do 20 tego dnia każdego miesiąca)

 
 
Ważne!
W dniu planowanego odbioru odpadów zielonych należy udostępnić pojemnik pracownikom firmy poprzez wystawienie pojemnika przed nieruchomość, od godz. 6:00.
 
Szczegółowe harmonogramy odbiorów dla poszczególnych sektorów podane są na stronie ecoszczecin.pl w zakładce "Harmonogramy"
 
W poszczególnych sektorach usługę odbioru odpadów zielonych w systemie pojemnikowym na zlecenie Gminy prowadzą:
 
Sektor I - Konsorcjum:  Remondis Szczecin sp. z o.o. oraz PUP Trans – Net S.A. Police,
 
Sektor II - Suez Jantra Sp. z o.o.,
 
Sektor III Remondis Szczecin Sp. z o.o.,
 
Sektor IV - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
 
 
Nie ma obowiązku
Chęć przystąpienia do korzystania z usługi odbioru odpadów zielonych przez właścicieli nieruchomości jest dobrowolna. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy nie będą mogli lub nie będą chcieli zaopatrzyć się w pojemnik na odpady zielone, w dalszym ciągu mogą tego typu odpady zagospodarowywać we własnym zakresie, w przydomowych kompostownikach  lub dowozić do 7 EKOPORTÓW rozlokowanych na terenie miasta.
 
 
Zabudowa wielorodzinna
 
W zabudowie wielorodzinnej właściciele nieruchomości będą mieli prawo zamówić kontener do gromadzenia odpadów zielonych powstałych na nieruchomości. Podmiot działający na zlecenie gminy na zgłoszenie właściciela nieruchomości kontener wstawi na 24 godziny, a następnie odbierze odpady zgromadzone w kontenerze i skieruje je do dalszego zagospodarowania.
 
Zarządcy lub właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej chcący skorzystać z usługi odbioru odpadów zielonych z ich nieruchomości muszą złożyć zamówienie  na podstawienie kontenera  na odpady zielone bezpośrednio do podmiotów realizujących usługi na rzecz Gminy Miasto Szczecin. 
 
W odpowiedzi na zgłoszenie, podmiot winien udostępnić właścicielom nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej, kontener o pojemności do 5 m3 lub powyżej 5 m3.
 
W zamówieniu na podstawienie kontenera na odpady zielone konieczna jest informacja o pojemności, wskazanie dokładnego miejsca jego podstawienia  oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zamówienie.
 
Przypominamy, że obowiązkiem właściciela / zarządcy jest:
 
· wskazanie miejsca wstawienia kontenera, którym ma prawo dysponować,
 
· zabezpieczenie miejsca podstawienia kontenera – podłoże winno być utwardzone z zapewnioną wolną przestrzenią do rozładunku i załadunku.
 
Do kontenerów przeznaczonych na odpady zielone należy wyłącznie wrzucać: trawę, liście, spady i niewielkie gałęzie bez zanieczyszczeń np. worków i innych opakowań.
 
Terminy odbioru:
 
Okres Częstotliwość
IV - XI

16 x rok, w terminach uzgodnionych z podmiotem

XII - III

1 x miesiąc, w terminach uzgodnionych z podmiotem

 
 
W poszczególnych sektorach usługę odbioru odpadów zielonych w systemie kontenerowym na zlecenie Gminy prowadzą:
 

Sektor I Konsorcjum Firm: TomPol Tomasz Franecki oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki

Kontakt w sprawie zamówień: Magdalena Czwarenko, tel. 601572766, adres e-mail:tompol@franecki.pl

Termin podstawienia kontenera wynosi do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Sektor II Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski

Kontakt w sprawie zamówień: Jolanta Ciesielska, tel. kom: 507 008 901, tel. 91 48 31 810, fax.  91 48 98 594, adres e-mail: kontenery@jumar.info.pl

Termin podstawienia kontenera wynosi do 6 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Sektor III Konsorcjum Firm: TomPol Tomasz Franecki oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki

Kontakt w sprawie zamówień: Magdalena Czwarenko, tel. 601572766, adres
e-mail:tompol@franecki.pl

Termin podstawienia kontenera wynosi do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Sektor IV Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Szczecin

Kontakt w sprawie zamówień: Paweł Kacała, tel. kom: 507 008 901, tel. 91 46 23 976 lub 91 46 23 777, adres e mail:konteneryzielone@mpo.szczecin.pl

Termin podstawienia kontenera wynosi do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

aktualizowano: 2018-03-05
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: