Aktualności 19 września 2017 wyświetleń: 11482

„Zielony Ekoport” już działa

Uroczyste otwarcie  odbyło się w 15 września i już początek funkcjonowania potwierdził  słuszność wyboru miejsca (Arkońska/Harcerzy) na 8 Ekoport w Szczecinie.  
Pierwszego dnia z możliwości oddania odpadów skorzystało wielu mieszkańców Szczecina. Ekoport odwiedziło sto samochodów, którymi przywieziono przede wszystkim odpady zielone i wielkogabarytowe.

 

 
W nowym Ekoporcie przyjmowane są wszystkie odpady, jakie odbierane są w pozostałych Ekoportach (bez ponoszenia dodatkowej opłaty) czyli  m.in: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie i akumulatory, odpady zielone itp.  
Ale wróćmy jeszcze do uroczystego otwarcia, ponieważ było ono nietypowe. Oczywiście było oficjalne otwarcie z udziałem prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, ale przede wszystkim był to dzień przeznaczony dla najmłodszych, którzy szaleli na dmuchanym zamku, uczestniczyli w warsztatach z artrecyklingu, korzystali z  fotobudki, mogli posilić się kukurydzą, a na deser watą cukrową.  
Ekoporty pełnią także bardzo ważną rolę edukacyjną. Nasze dzieci uczą się tu ekologii, zasad prawidłowej segregacji odpadów. Jestem przekonany,  że ta wiedza zaprocentuje nie tylko dziś, ale i w ich dorosłym życiu w przyszłości – podkreślał prezydent.
 
Dlaczego „Zielony” ? 
Tak został nazwany, ponieważ  „Zielony Ekoport” różni się znacząco od pozostałych siedmiu. Energię elektryczną do obsługi Ekoportu pozyskuje się z baterii słonecznych umieszczonych na dachu jednego z budynków, a wodę z opadów. Gromadzona jest w podziemnych pojemnikach i  następnie rozprowadzana po obiekcie. Konstrukcja części budynków przygotowana została w taki sposób, by w niedalekiej przyszłości porosły je pnące rośliny. Zostały już posadzone i powoli oplatają poszczególne elementy budynków.
Nie tylko odpady 
Nowy Ekoport prowadzi także działalność edukacyjną. W sali multimedialnej prowadzone sa szkolenia  czy lekcje ekologii. A w soboty ta sala słuzyć ma także jako  świetlica osiedlowa.  
Budowa Ekoportu u zbiegu ulic Arkońskiej i Harcerzy to tylko część większego projektu. Obejmował on również prace na zewnątrz punktu zbiórki odpadów problemowych, a dokładniej uporządkowanie ulicy Harcerzy. Pojawiła się nawierzchnia asfaltowa, nowy chodnik, oświetlenie, kilkanaście miejsc parkingowych.    Tak, jak przy każdej inwestycji, pomyślano o roślinności, posadzono berberysy, tawuły, forsycje, głogi.
Inwestycja kosztowała 4,5 miliona złotych. Została włączona w projekt „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin” o wartości 5,9 miliona złotych. Projekt obejmuje budowę Ekoportu, zakup dwóch samochodów do obsługi Ekoportu, komputeryzację systemu obsługi Ekoportu, wyposażenie sali edukacyjnej oraz uporządkowanie dojazdowej ulicy Harcerzy z wyznaczeniem miejsc parkingowych. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kwota dofinansowania wyniosła 2,94 miliona złotych
 
„Zielony Ekoport” czynny jest 6 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00, w soboty od 9.00 do 15.00. Jest on ósmym w naszym mieście. Zakłada się, że docelowo będzie ich co najmniej dziesięć.
 
Trochę statystyki
Ekoporty są uzupełnieniem usługi odbioru odpadów komunalnych świadczonych przez gminę od 1 lipca 2013 r., choć powstawały w Szczecinie  jeszcze przed wejściem w życie tzw. rewolucji śmieciowej. 
Liczba mieszkańców korzystających z Ekoportów jak i przyjmowana ilość odpadów potwierdzają, że są one istotnym elementem racjonalnego systemu gospodarowania odpadami. 
W roku 2012 z Ekoportów skorzystało niespełna 9 tysięcy mieszkańców, w 2013r  już blisko 20 tysięcy, w  2014 r.  51 tysięcy osób, 2015 – ponad 82 tysiące, a w 2016 około 100 tys. osób.
Analogicznie dynamicznie rośnie ilości odpadów przyjmowanych w EKOPORTACH.
W pierwszym roku funkcjonowania nowego systemu Ekoporty przyjmowały niespełna 1000 ton odpadów, a teraz przekraczają już znacznie 4500 ton.
Najczęściej oddajemy do Ekoportów:
- odpady zielone 
- wielkogabarytowe  
- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 
- odpady budowlane i rozbiórkowe 
- opony  

 

 

-----------------------------

 

 

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmów sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach

I. Dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko w sposób:

oraz wychodząc naprzeciw ww. oczekiwaniom Instytucja Zarządzająca POiIŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi Instytucja Zarządzająca kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

aktualizowano: 2020-06-23
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: