Pytania i odpowiedzi 24 stycznia 2013 wyświetleń: 2543

Stawki naliczania opłat są niesprawiedliwe. Ktoś kto mieszka sam w 120 metrowym domu, ale kąpie się 6 razy dziennie i podlewa ogród zapłaci znacznie więcej. Jaki wpływ na ilość wyprodukowanych śmieci ma poziom zużycia wody, metraż mieszkania czy ilość zameldowanych w domu osób?

Metody naliczania opłat wynikają wprost z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którą uchwalił Sejm RP 1 lipca 2011 r.

Przyjęta w Szczecinie metoda od ilości zużytej wody została oceniona jako ta, która w największym stopniu zapewni właściwe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami i jego finansowanie w kolejnych latach. Zdecydowana większość nieruchomości w Szczecinie jest opomiarowana stąd nie ma problemów z określeniem ilości zużywanej wody i na tej podstawie wysokości opłaty.

Zużycie wody potwierdza fakt zamieszkania danej nieruchomości.

aktualizowano: 2013-01-24
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: