PAMIĘTAJ CZŁOWIEKU!...Segreguj śmieci dla swoich dzieci. » czytaj więcej...
Strona główna UE

Pytania i odpowiedzi

Zamawianie kontenera na bioodpady w zabudowie jednorodzinnej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zamawiania przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kontenerów na odpady  bio i zielone informujemy :

 • kontener na te odpady można zamówić dwa razy w roku,
 • wstawienie i odbiór kontenera jest realizowany bez dodatkowych kosztów, w ramach obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny,
 • usługa ta dotyczy także właścicieli nieruchomości, którzy w przydomowym kompostowniku odpady biodegradowalne częściowo kompostują i złożyli stosowne oświadczenie w Urzędzie Miasta,
 • kontenera zamówić NIE MOGĄ  właściciele nieruchomości, którzy w przydomowym kompostowniku kompostują wszystkie odpady biodegradowalne powstające
 • na nieruchomości i złożyli stosowne oświadczenie  w Urzędzie Miasta,
 • Właściciel nieruchomości, zamawiając kontener na bio, miejsce usytuowania kontenera uzgadnia z podmiotem świadczącym usługi na rzecz Gminy Miasto Szczecin a do wskazanego miejsca winien posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem na ten cel.
 • Kontener podstawiany jest na 24 h
 • Czas 24 godzin może zostać wydłużony w wyjątkowych sytuacjach, za uprzednią zgodą Gminy
 • W przypadku udostępnienia kontenera w piątek odbiór odbywa się w poniedziałek następnego tygodnia a gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy odbiór następuje dnia następnego bezpośrednio po dniu ustawowo wolnym od pracy.
 • usługa udostępniana kontenerów na bioodpady realizowana jest zgodnie z zapisami UCHWAŁY NR XVI/535/20 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 9 kwietnia 2020 r.

 

Zamówienia na kontener można składać bezpośrednio w firmach wywozowych:

 

Sektor  ITomPol Tomasz Franecki, TomPol II Zofia Franecka oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki

Kontakt w sprawie zamówień: Paulina Narkowicz, tel. 601572766, email:tompol@franecki.pl
Termin realizacji usługi podstawienia kontenerów: w ciągu 7 dni

 

Sektor II-   Z.P.H.G. ,,JUMAR” Julian Maruszewski

Kontakt w sprawie zamówień: Jolanta Ciesielska, tel. kom: 507 008 901, tel. 91 48 31 810, fax. 91 48 98 594, e-mail: kontenery@jumar.info.pl
Termin realizacji usługi podstawienia kontenerów: w ciągu 7 dni

 

Sektor III - TomPol Tomasz Franecki, TomPol II Zofia Franecka oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki
Kontakt w sprawie zamówień: Paulina Narkowicz, tel. 601572766, e-mail: tompol@franecki.pl
Termin realizacji usługi podstawienia kontenerów: w ciągu 7 dni

 

Sektor IV  - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Kontakt w sprawie zamówień: konteneryzielone@mpo.szczecin.pl
Termin realizacji usługi podstawienia kontenerów: w ciągu 2 dni

3 sierpnia 2020

co zrobić z choinką po Świętach?

Naturalne choiki, które nie chcemy zagospodarować we własnym zakresie możemy położyć przy punkcie wywozowym i zgłosić odbiór choinki bezpośrednio do firmy wywozowej lub Urzędu Miasta, tel. 435 1199.

29 grudnia 2016

Jaka jest częstotliwość odbioru odpadów zielonych w okresie zimowym?

Częstotliwość odbioru odpadów zielonych w okresie od XII - III zarówno dla zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej wynosi 1 x na miesiąc, po wcześniejszym zgłoszeniu właściciela nieruchomości.

29 grudnia 2016

W jakie dni odbierane będą odpady zielone z domów jednorodzinnych?

We wszystkich sektorach odpady zielone z domów jednorodzinnych będą odbierane w poniedziałki lub wtorkiJedynym wyjątkiem będzie sytuacja, gdy w te dni przypadnie dzień ustawowo wolny od pracy. Wówcza nastąpi jednodniowe przesunięcie odbioru. Szczegółowe harmonogramy dla poszczególnych ulic znajdują się na stronie ecoszczecin.pl w zakładce Harmonogramy

2 kwietnia 2015

Do kogo kierować zamówienia na kontenery na odpady zielone?

W poszczególnych sektorach obsługę odbioru zielonych w systemie kontenerowym na zlecenie Gminy będą prowadzić:

Sektor I oraz III - Konsorcjum Firm: TomPol Tomasz Franecki oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki

Kontakt w sprawie zamówień: Magdalena Czwarenko, tel. 601572766, adres e - mail:tompol@plusnet.pl

Sektor II -  Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski

Kontakt w sprawie zamówień: Jolanta Ciesielska, tel. kom: 507 008 901, tel. stac. 91 48 31 810,
fax.  91 48 98 594, adres e - mail: kontenery@jumar.info.pl

Sektor IV - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Szczecin

Kontakt w sprawie zamówień: Paweł Kacała, tel. kom: 507 008 901, tel. stac. 91 46 23 976 lub 91 46 23 777, adres e - mail: : konteneryzielone@mpo.szczecin.pl

2 kwietnia 2015

Od kiedy rozpocznie się odbiór odpadów zielonych z domów jednorodzinnych?

Pierwsze odbiory z zabudowy jednorodzinnej będą realizowane 7 i 8 kwietnia br.     

W ramach postępowania obejmującego obsługę domów jednorodzinnych dodatkow puntky mogły zdobyć te firmy, które zaoferują odbiór odpadów zielonych w poniedziałku lub wtorki. To wynik sygnałów napływających do Urzędu Miasta w roku ubiegłym, w których to wskazywano, iż większość prac pielęgnacyjnych związanych z przydomowym ogrodem jest realizowana w weekend i szybki odbiór odpadów ograniczy ryzyko gnicia odpadów zgromadzonych w pojemnikach. W poszczeólnych sektorach podmioty, które złożyły najkorzystniejsze oferty wskazały właśnie te dni, jako przyjęte do harmonogramów realizacji. Inaczej mówiąc w przeciwieństwie do ubiegłego sezonu, wszystkie domki jednorodzinne, których własciciele korzystają z usługi odbioru odpadów zielonych będą miały te odpady odbierane w poniedziałek lyb wtorek. Jedynym wyjątkiem będzie sytuacja, gdy w te dni przypadnie dzień ustawowo wolny od pracy. Wówcza nastąpi jednodniowe przesunięcie odbioru. Tak złożyło się od razu w pierwszym tygodniu świadczenia usługi. Z uwagi na Wielkanocny Poniedziałek odbiór będzie realizowany odpowiednio we wtorek i środę.

 

30 marca 2015

Czy w 2015 ulegną zmianie opłaty za śmieci dla budynków wielorodzinnych; czy też wnosimy opłaty w dotychczasowej wysokości i czy przypadkiem nie trzeba wypełniać nowej deklaracji?

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami w 2015 r. nie ulegają zmianie. Nie oznacza to jednak dla wszystkich nieruchomości, w szczególności w zabudowie wielorodzinnej, że wysokość opłaty nie ulegnie zmianie.

Właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy swoją opłatę wyliczają w oparciu o ilość zużytej wody winni po upływie 12 miesięcy złożyć nową deklarację i tym samym na nowo wyliczyć wysokość opłaty za odbiór odpadów, która będzie obowiązywać w roku 2015.

29 grudnia 2014

Informacja na stronie mówi, że przyjmujecie odpady z betonu, gruzu,ceramikę bodowlaną. A co z farbami?

Farby to  chemikalia a chemikalia opakowania po chemikaliach przyjmują od dawna wszystkie Ekoporty. Jedynym warunkiem aby przekazać taki  odpad w Ekoporcie jest możliwość identyfikacji - na przykład przez informacje na opakowaniu

8 sierpnia 2014

Czy wszystkie Ekoporty przyjmują odpady budowlane?

Odpady budowlane i poremontowe – przyjmują Ekoporty przy ul. Dworskiej i Kołbackiej a po 15 września 2014 r. nowy Ekoport przy ul. Leszczynowej

8 sierpnia 2014

Czy nowe harmonogramy dla zielonych będą ulegać kolejnym zmianom?

Wg stanu na dzień udzielenia odpowiedzi, tj 4 czerwca, nie przewidujemy modyfikacji harmonogramów. Ewentualna zmiana mogłaby być spowodowana istotnym wzrostem ilości nieruchomości korzystających z usługi. 

4 czerwca 2014

Dlaczego od czerwca zmieniono harmonogram odbioru odpadów zielonych?

Nowe harmonogramy są wynikiem zakończenia obowiązywania dotychczasowej umowy z MPO i zawarcia nowych umów na okres od czerwca do listopada 2014 r. Podmioty, z którymi zawarta jest umowa na podstawie przekazanych danych o punktach wywozowych korzystających z usługi odbioru zielonego, opracowały harmonogramy zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ.

4 czerwca 2014

Kto wymyślił aby odpady odbierać w piątek? Koszenie trawy najczęściej odbywa się w sobotę. Oznacza to, że trawa będzie w pojemnikach leżała, i gniła, tydzień czasu...

Do końca maja odbiory w piątek były realizowane w IV sektorze tzn. na prawobrzeżu Szczecina i nie oznaczało to powstawania problemów, które wskazuje pytanie. Praktyka realizacji odbiorów wskazuje, że nie sposób obsłużyć wszystkich w jeden dzień – po weekendzie. Dodatkowo trzeba podkreślić, że w okresie 7 dni między odbiorami nie zaczyna się proces gnicia zgromadzonych w pojemniku odpadów zielonych.

4 czerwca 2014

Do końca maja MPO odbiera odpady zielone z mojego domu? A co w kolejnych okresach?

Od czerwca 2014 r. następują zmiany w realizacji usług odbioru odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Szczecina. Trawę, drobne gałęzie, liście, spady w imieniu gminy z nieruchomosci zamieszkałych z sektora I, II i III odbierze SITA Jantra a z nieruchomości w IV sektorze MPO.

W zabudowie jednorodzinnej odbiór odpadów zielonych tak jak do tej pory odbywać się będzie 1 raz tydzień w okresie do końca  listopada. Dla poszczególnych lokalizacji zmianie mogły ulec terminy odbioru. 

Harmonogramy odbiorów dla poszczególnych sektorów zawarte są na stronie ecoszczecin.pl w zakładce "Harmonogramy"

 

Przypominamy, że nie na każdej posesji jest miejsce na ustawienie wszystkich pojemników – i tych na zmieszane i na zielone odpady  – w jednym miejscu . Stąd prośba i konieczność wystawiania ich  w dniu wywozu. 

29 maja 2014

Czy urząd miasta będzie prowadził sprzedaż pojemników na odpady zielone,których nie można kupić w Szczecinie? A może można odpady zielone pakować w duże worki ,dostępne wszędzie?

Urząd Miasta nie prowadzi sprzedaży pojemników. Pojemniki do gromadzenia odpadów zielonych  można nabyć:

 • w sklepach ogrodniczych, 
 • od podmiotów związanych z gospodarką odpadami tj. MPO Sp. z o.o., Sita  Jantra Sp. z o.o.  Remondis Szczecin Sp. z o.o. Jumar i Karchem.
 • w Internecie z wykorzystaniem popularnych serwisów aukcyjnych.

Odbiór w workach nie będzie realizowany.

28 marca 2014

Kiedy gmina zacznie wywozić odpady zielone. Informacje w mediach są sprzeczne

Z zabudowy jednorodzinnej od 14kwietnia ruszą odbiory odpadów zielonych zgromadzonych w pojemnikach.  

Odpady zielone będą odbierane od mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy zgłosili taką wolę w urzędzie miasta. Do 10  kwietnia  1100 osób zgłosiło chęć korzystania z tej usługi. Zachęcamy właścicieli nieruchomości jednorodzinnych do zgłaszania się. Można to zrobić telefonicznie, mailem, poczta tradycyjną lub osobiście. Więcej na głównej stronie serwisu

ecozmiany.szczecin.pl (slajd "Odbiór zielonego")

 

Od 15 kwietnia rusza odbiór  zielonych z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych. Zarządcy lub właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej chcący skorzystać z usługi odbioru odpadów zielonych z ich nieruchomości muszą złożyć zamówienie  na podstawienie kontenera  na odpady zielone bezpośrednio w firmie JUMAR. Zgłoszenia można kierować:

telefonicznie - (91) 48 31 810 kom. 507 008 901 faksem pod nr tel.  (91) 48 98 594 e-mail: kontenery@jumar.info.pl

 

1 kwietnia 2014

Co mam zrobić w sprawie wywozu odpadów zielonych z mojego ogródka? Skąd mogę dostać jakiś pojemnik, kto i kiedy będzie odbierał z mojej posesji skoszoną trawę.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami oraz decyzją podjętą na wniosek Prezydenta Szczecina przez Radę Miasta w dniu 18 listopada 2013 r. uchwałą od tego roku zostaje rozszerzony zakres usług odbioru opadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych realizowanych w zamian za opłatę wnoszoną go gminy. Od 1 kwietnia planowane jest  uruchomienie odbioru odpadów zielonych. Do tej grupy zaliczana jest trawa, drobne gałęzie, liście, spady.

W zabudowie jednorodzinnej odbiór odbywał będzie się z przeznaczonych do gromadzenia tych odpadów pojemników. Zgodnie  z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku winny być  to zamykane pojemniki koloru brązowego o pojemności 120 lub 240 l. Cechą tych pojemników, która odróżnia je od standartowych pojemników na gromadzenie odpadów zmieszanych jest rozwiązanie technologiczne, które umożliwia napowietrzanie odpadów zielonych znajdujących się w pojemniku. Ma to na celu ograniczenie procesów gnilnych, które mogą nastąpić w pojemniku pomiędzy złożeniem odpadów w pojemniku a ich odbiorem przez podmiot realizujący usług. W zabudowie jednorodzinnej odbiór będzie realizowany z częstotliwością 1 raz tydzień w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.

Dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej warunkiem korzystania z usługi jest wyposażenie nieruchomości w taki właśnie pojemnik. Wyposażenie leży w gestii właściciela. Gmina nie będzie pokrywać kosztów tego wyposażenia. Właściciele, którzy nie będą mogli lub nie będą chcieli zaopatrzyć się w pojemnik na odpady zielone, w dalszym ciągu mogą tego typu odpady zagospodarowywać we własnym zakresie poprzez poddawanie ich procesowi kompostowania na swojej nieruchomości lub dowozić do EKOPORTÓW rozlokowanych na terenie miasta.

Aktualnie prowadzona jest procedura przetargowa w sprawie wyboru podmiotu, które te usługi będzie realizował na zlecenie gminy. Szczegółowe informacje na ten temat tego czy podmioty będą oferowały pojemniki będą podawane do wiadomości publicznej po przeprowadzeniu przetargu. Wówczas będzie można rozmawiać z podmiotami, które faktycznie będą świadczyć usługi o ich udziale w oferowaniu pojemników. Oczywiście nikt nie ma intencji ani prawa ograniczać właścicieli nieruchomości w zakresie wyboru tego, gdzie chcą nabyć te pojemniki.

W tej chwili przygotowywana jest ścieżka zgłoszeń chęci korzystania z usługi odbioru odpadów zielony. Na pewno będzie miała ona mniej sformalizowany charakter niż ten praktykowany przy składania deklaracji w sprawie opłaty. Charakter przystąpienia do korzystania z tej usługi przez właścicieli nieruchomości jest dobrowolny. Właściciele domów jednorodzinnych dalej mogą odpady kompostować lub przekazywać do EKOPORTÓW. Wstępnie przewiduje się zgłoszenie w następujący sposób : Internet / mail / telefon / list i oczywiście osobiste zgłoszenie.

Szczegóły podane zostaną w drugiej połowie marca.

Pojemniki podobnie jak te na odpady zmieszane muszą być udostępnione wykonawcy w dniu odbioru. Sposób odbioru jest bardzo zbliżony do odpadów zmieszanych acz jest wiadome, że część nieruchomości w swoim zwyczajowym miejscu przeznaczonym na pojemnik nie ma przestrzeni na usytuowanie drugiego z tego powodu stąd będą te pojemniki z odpadami zielonymi wystawiane w dniu wywozu.

24 lutego 2014

Proszę o informację, gdzie mogę otrzymać pojemnik na odpady zielone, który ma obowiązywać od kwietnia br.

w zabudowie jednorodzinnej odbiór odpadów zielonych będzie obywał się z przeznaczonych specjalnie do gromadzenia tych odpadów pojemników. Wyposażenie nieruchomości w ten pojemnik leży w gestii właściciela. Gmina nie będzie pokrywać kosztów tego wyposażenia. Właściciele, którzy nie będą mogli lub nie będą chcieli zaopatrzyć się w pojemnik na odpady zielone, w dalszym ciągu mogą tego typu odpady zagospodarowywać we własnym zakresie poprzez poddawanie ich procesowi kompostowania na swojej nieruchomości lub dowozić do EKOPORTÓW rozlokowanych na terenie miasta.

 

Zgodnie  z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku winny być  to zamykane pojemniki koloru brązowego o pojemności 120 lub 240 l. Cechą tych pojemników, jest konstrukcja, która umożliwia napowietrzanie odpadów zielonych znajdujących się w pojemniku. Ma to na celu ograniczenie procesów gnilnych, które mogą nastąpić w pojemniku pomiędzy złożeniem odpadów w pojemniku a ich odbiorem przez podmiot realizujący usług. W zabudowie jednorodzinnej odbiór będzie realizowany z częstotliwością 1 raz tydzień w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.

 

Aktualnie prowadzona jest procedura przetargowa w sprawie wyboru podmiotu, które usługi odbioru odpadów zielonych będzie realizował na zlecenie gminy. Szczegółowe informacje na ten temat tego czy podmioty będą oferowały pojemniki będą podawane do wiadomości publicznej po przeprowadzeniu przetargu. Wówczas będzie można rozmawiać z podmiotami, które faktycznie będą świadczyć usługi o ich udziale w oferowaniu pojemników. Oczywiście nikt nie ma intencji ani prawa ograniczać właścicieli nieruchomości w zakresie wyboru tego, gdzie chcą nabyć te pojemniki i skorzystania z oferty rynku w tym zakresie.

24 lutego 2014

Witam. Otrzymałem pismo o zmianie nr konta bankowego na jakie mam uiszczać opłaty za wywóz odpadów. Proszę o potwierdzenie autentyczności faktu zmiany numeru kont na indywidualne.

Potwierdzamy, że Wydział Księgowości Urzędu Miasta Szczecin przesyła w grudniu pisma, które dotyczą indywidualnego nr rachunku bankowego służącego rozliczeniom danego właściciela nieruchomości z Urzędem Miasta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dotychczas  na stronie www.ecozmiany.szczecin.pl podany jest nr rachunku ogólnego, na który od lipca wpłaty były wnoszone.

 

Dodatkowe informacje w sprawie płatności można uzyskać pod numerami telefonów Wydziału Księgowości:
91 435 1214, 91 435 1221, 91 435 1222.

13 grudnia 2013

Otrzymałem pismo indywidualnego numeru rachunku bankowego. Na odwrocie jest informacja o konieczności złożenia nowej deklaracji do 15.01.2014 r. Czy drugi raz muszę załączać kopię umowy na odbieranie odpadów komunalnych, bowiem ta umowa została Urzędowi przekazania przy poprzedniej deklaracji.

Przy składaniu nowej deklaracji w sprawie opłat w styczniu 2014 r. nie ma obowiązku załączenia kopii umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązującej przed 1 lipca 2013 r.

Ten obowiązek, wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczył jedynie pierwszej deklaracji. Ta składana w styczniu nie jest pierwsza

13 grudnia 2013

Od kiedy można będzie złożyć nowe deklaracje z niższymi stawkami?

Nową deklarację będzie można złożyć w styczniu 2014 r.  Deklaracje składa ten sam właściciel, który złożył pierwszą deklarację. Dopiero po złożeniu deklaracji opłata na rachunek Urzędu Miasta może być wnoszona w niższej wysokości. Pierwszy termin wnoszenia opłat po wejściu w życie niższych stawke to 15 luty 2014 (opłata za styczeń i luty)

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (zmiana stawek jest właścnie taką zmianą) konieczne jest złożenie nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

 

3 grudnia 2013

Do posesji jednorodzinnych trafiają już kody na worki. Czemu mają one służyć i czy będzie jakaś korzyść dla mieszkańców?

Kody kreskowe dostarczane przez firmy wywozowe dla mieszkańców z zabudowy jednorodzinnej służą potwierdzaniu odbioru odpadów selektywnych gromadzonych w workach z nieruchomości, w których ten system odbioru jest realizowany.
Pracownicy firm wywozowych podczas odbiorów będą skanować kody umieszczone na workach i przekazywać do Gminy elektroniczne raporty o dokonywanych odbiorach.
Identyfikacja odbioru  ma z jednej strony zabezpieczać  by firmy realizujące usługę na rzecz gminy odbierały odpady od właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklarację i są objęcie nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Z drugiej strony właściciele nieruchomości, którzy będą umieszczać kody na workach z odpadami segregowanymi, mogą spodziewać się, iż ten system jako narzędzie do nadzoru nad realizacją usług pozwoli Gminie skuteczniej egzekwować od firmy realizację usług a w razie nieprawidłowości podjąć szybciej skuteczną interwencję.

Mieszkańcy, którzy nie będą stosować kodów przy przekazywaniu odpadów gromadzonych selektywnie w workach ograniczają swoją możliwość dochodzenia roszczenia w związku z nieprawidłowościami w świadczeniu usługi w tym zakresie.

Na marginesie dodam, że odpowiednikiem narzędzia w postaci kodów kreskowych dla pojemników są elektroniczne chipy usytuowane na pojemnikach, które również mają za zadanie potwierdzać fakt odbioru odpadów z pojemników.

Chcąc jednocześnie wyjaśnić wątpliwości związane z ochroną danych osobowych warto podkreślić, iż podmioty realizujące usługi nie otrzymują od gminy żadnych danych osobowych właścicieli nieruchomości.

2 grudnia 2013

Zapis w FAQ na temat opakowań po produktach mlecznych, tłuszczach spożywczych różni się od zapisu dostarczonego ostatnio przez Remondis – wskazują oni pojemnik na odpady zmieszane. Proszę o jednoznaczne stanowisko.

Treść pisma przekazanego przez firmę Remondis do właścicieli nieruchomości nie była konsultowana z Urzędem Miasta. Odnosząc się do poruszonej kwestii chcę jasna wskazać, że w Szczecinie segregacja obejmuje opakowania z tworzyw sztucznych i nie rozróżnia opakowań na te po produktach mlecznych oraz po innych produktach.

Dlatego też zwrócimy uwagę firmie Remondis, która działa na zlecenie Gminy iż przekazana informacja jest niezgodna z warunkami umowy zawartej z Gminą oraz postanowieniami prawa lokalnego obowiązującego na terenie Gminy (Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin – Uchwała nr IV/692/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2013 r.- § 2 pkt 1) ppkt c))

28 listopada 2013

W związku ze zmianą stawek od 01.01.2014r dla odpadów prosimy o informację czy w nowych deklaracjach - stosując nowe stawki za odpady należy ująć zużycie wody z 2012r. czy można już ująć zużycie z 2013r.?

Składając w styczniu 2014 r. nową deklarację do wyliczenia opłaty można przyjąć zużycie wody wykazane za okres kolejnych 6 lub 12 miesięcy wybranych z 18 miesięcy poprzedzających miesiąc deklaracji. Tak więc zużycie z 2013 r. jak najbardziej może zostać ujęte.
Ilość zużytej wody na nieruchomości obejmuje całkowite zużycie wody na cele socjalno-bytowe, gospodarcze, ogrodowe i inne.

W przyszłości, w kolejnych okresach w razie zmiany danych okres, za który właściciel podaje ilość zużytej wody w nowej deklaracji, nie może obejmować miesięcy uwzględnionych w deklaracji poprzedzającej (to zastrzeżenie nie dotyczy zmiany stawki). Nowa deklaracja uwzględniająca inny niż w poprzedniej deklaracji okres rozliczeniowy, powinna zostać złożona po upływie 12 miesięcy, liczonych od miesiąca, w którym złożono deklarację.

Warunkiem powyższego jest wejście w życie uchwały podjętych przez Radę Miasta Szczecin na sesji w dniu 18 listopada 2013 r.

19 listopada 2013

Czy po wprowadzonych zmianach Gmina zacznie w końcu odbierać odpady budowlane?

Nie. Te odpady właściciele nieruchomości musza przekazać do zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom. Koszt ponosi właściciel.   

19 listopada 2013

Co można będzie wrzucać do pojemnika na odpady zielone?

Przede wszystkim gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa,  kora drzew. NIE będzie można wrzucać: kości zwierząt, mięsa i padliny zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu oraz innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

19 listopada 2013

Czy Gmina dostarczy mi w przyszłym roku pojemniki na odpady zielone?

Nie. W zabudowie jednorodzinnej właściciel, którty chce aby z jego nieruchomości były odbierane odpady zielone będzie musiał kupić pojemnik. Planuje się, ze pojemniki na odpady zielone będą sprzedawane m.in. przez firmy odbierające odpady. 

 Z kolei w  zabudowie wielorodzinnej do gromadzenia odpadów zielonych- na podstawie zgłoszenia zarządcy- na 48 godzin  podstawione będą kontenery na odpady zielone.

19 listopada 2013

Na jaki numer konta bankowego należy dokonywać wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Jeszcze w tym roku właściciele nieruchomości otrzymają pocztą z Urzędu Miasta informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który trzeba wpłacać opłatę.

Do  czasu otrzymania tej informacji ( z numerem rachunku) wpłty należy dokonac na dotychczasowe konto Urzędu Miasta :


24 1020 4795 0000 9102 0278 0328

 

Dane, które powinny się znaleźć na przelewie, to:

- imię i nazwisko właściciela nieruchomości składającego deklarację,

- adres nieruchomości, z której zadeklarowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- tytuł przelewu ("opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi").

 

Dobrze jest wskazać okres, za który jest dokonywana wpłata.

19 listopada 2013

Czy po uchwaleniu nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Radę Miasta znowu trzeba będzie składać deklaracje ?

Tak. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,  w razie zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty konieczne jest złożenie nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. 

19 listopada 2013

Co w przypadku kiedy nie złożę deklaracji po zmianie stawek?

W przypadku niezłożenia deklaracji po uchwaleniu przez Radę Miasta nowych stawek, organ wezwie właściciela nieruchomości do złożenia deklaracji, a w przypadku niezastosowania się do wezwania zostanie wszczęte postępowanie  i wydana decyzja określająca wysokość należnej opłaty

19 listopada 2013

Czy do opakowań z tworzyw sztucznych mogę zaliczyć plastikowe kubki po jogurcie, śmietanie, pudełka po margarynie, plastikowe pojemniki po owocach i warzywach?

Tak, te wymienione opakowania można gromadzić w pojemnikach lub workach przeznaczonych na opakowania z tworzyw sztucznych 

10 czerwca 2013

Kiedy (jakiego dnia miesiąca) będą odbierane odpady typu szkło, papier, plastik z gospodarstw w zabudowie jednorodzinnej? Do tej pory odbywało się to raz w miesiącu w konkretnym wyznaczonym przez mojego dotychczasowego odbiorcę śmieci dniu. I jeszcze jedno, czy będzie możliwość dwukrotnego bezpłatnego wywozu odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego tak jak to miałam dotychczas zapewnione?

Szczegóły harmonogramu  są przedmiotem ustaleń z podmiotami, które wygrały przetarg i będą podane do publicznej wiadomość. Częstotliwość 2 razy w tygodniu. 4 razy w roku będzie miała Pani prawo przekazać odpady wielkogabarytowe.

Elektroodpady można bezpłatnie przekazać do EKOPORTU.

7 czerwca 2013

Mam pytanie odnośnie rozliczania się za wywóz smieci w mieszkaniu gdzie jest zarządca.

Chodzi mi o to że w mieszkaniu właściciel nie jest zameldowany ze względu na zmianę adresu zamieszkania. Czasami zostaje wynajęte.  ale nie jest to pełny okres roczny wynajmowania. Sa miesiące gdzie nikt tam nie mieszka i w związku z tym jak wygląda rozliczanie się za wywóz śmieci od 1 lipca? 

Witam,

rozliczenia wewnątrz nieruchomości w zabudowie wielokalowej są kwestią między zarządcą a lokatorami i z tego powodu u zarządcy należy zasięgnąć informacji. Proszę odnieść się do dzisiejszej sytuacji i tego jak Pani rozlicza się z zarządcą w takiej sytuacji. Po 1 lipca może być podobnie.

7 czerwca 2013
Wszystkich rekordów: 79
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone