„Segreguj śmieci” - to dziś w modzie – w końcu czas pomóc przyrodzie! » czytaj więcej...
Strona główna UE

Harmonogramy

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych


Zgodnie z zapisami prawa miejscowego, tj. Uchwały Nr XVI/535/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 8 maja 2020r. poz. 2215, § 10 określa częstotliwość odbioru odpadów dla poszczególnych rodzajów nieruchomości (patrz tabela poniżej).

»
18235
0
2
2016-12-28 »
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone