Segreguj plastik będziesz fantastik ! » czytaj więcej...
Strona główna

Harmonogramy

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych


Zgodnie z zapisami prawa miejscowego, tj. uchwały nr VI/82/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015r. poz. 1544 z późn. zm.), § 6 ust. 1 określa częstotliwość odbioru odpadów dla poszczególnych rodzajów nieruchomości (patrz tabela poniżej).

»
8950
0
1
2016-12-28 »
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone