Dziś proszą dzieci: „ Segreguj śmieci! Żyć chcemy w kraju, gdzie pszczoły latają, gdzie Odra jest czysta, gdzie brak wysypiska. Segreguj codziennie, pamiętaj niezmiennie: NIE MIESZAJ ODPADÓW! Upomnij sąsiadów!:) » czytaj więcej...
Strona główna

Harmonogramy

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych


Zgodnie z zapisami prawa miejscowego, tj. Uchwały Nr VII/215/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. poz. 3428, § 6 ust. 1 określa częstotliwość odbioru odpadów dla poszczególnych rodzajów nieruchomości (patrz tabela poniżej).

»
9711
0
1
2016-12-28 »
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone