Śmieci segreguję, bo środowisko poważnie traktuję. » czytaj więcej...
Strona główna UE

Porady

Porady 19 grudnia 2012 wyświetleń: 91609

System selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Szczecina od 1 lipca 2013 r.

W Szczecinie od 1 lipca 2013 r. funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów obejmujący odbiór odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych. System selektywnej zbiórki obejmuje również ogólnodostępne pojemniki do segregacji odpadów zlokalizowane na terenie Szczecina.

Uzupełnieniem systemu jest działalność punktów handlowych zajmujących się zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, punktów skupu surowców wtórnych, oraz zbierania surowców wtórnych w ramach akcji edukacyjnych.

Podstawowy podział odpadów zbieranych selektywnie na dwa systemy zbierania:

odbiór z nieruchomości zamieszkałych:

 • szkła opakowaniowego z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
 • papieru,
 • opakowań z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
 • metalu,
 • opakowań wielomateriałowych,
 • odpadów wielkogabarytowych,
 • odpadów zielonych.

przyjmowanie dostarczonych do EKOPORTÓW odpadów:

 • odpadów wielkogabarytowych*,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • zużytych kartridżów i tonerów,
 • zużytych opon,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • chemikaliów i opakowań po chemikaliach,
 • przeterminowanych leków i opakowań po lekach,
 • świetlówek i żarówek,
 • przepracowanych olejów silnikowych,
 • biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych.

*odpady wielkogabarytowe - odpady komunalne, które ze względu na rozmiar lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady zmieszane. Do tej grupy odpadów zaliczamy między innymi: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, itp. a nie zaliczamy wszelkiego rodzaju części samochodowych, odpadów sanitarnych, remontowych, rozbiórkowych, budowlanych, w tym stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Selektywne gromadzenie odpadów na nieruchomościach

System 4 pojemników

Na terenie nieruchomości właściciel, który zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów zbiera je i rozdziela na 4 pojemniki przeznaczone dla poszczególnych grup odpadów:

 • odpady zmieszane,
 • szkło opakowaniowe (z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach),
 • papier,
 • opakowania z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach), metal i opakowania wielomateriałowe.

W pojemnikach na odpady zmieszane gromadzone są te odpady, które nie są wyszczególnione w przedstawionych poniżej grupach przeznaczonych do selektywnego zbierania.

Pojemniki przeznaczone do gromadzenia opakowań ze szkła - najczęściej są to pojemniki w kolorze zielonym lub zielono białym. Gromadzimy w nich głownie szklane butelki i słoiki (bez nakrętek).
Nie należy w nich umieszczać ceramiki, porcelany, fajansu, szyb okiennych, luster, różnego rodzaju szklanek, kieliszków, kryształów, naczyń żaroodpornych czy żarówek.
Pojemniki przeznaczone do gromadzenia papieru najczęściej są to pojemniki w kolorze niebieskim. Gromadzimy w nich gazety, książki, kartony, tektury, zeszyty, katalogi i prospekty oraz papiery opakowaniowe.
Nie należy w nich umieszczać kalek, zabrudzonych, zatłuszczonych papierów oraz papierów ściernych.
Pojemniki przeznaczone do gromadzenia opakowań z tworzyw sztucznych - najczęściej są to pojemniki w kolorze żółtym. Gromadzimy  w nich plastikowe butelki po napojach, opakowania z tworzyw po jogurcie, śmietanie, po margarynie, owocach i warzywach, opakowania po chemii gospodarczej oraz po kosmetykach, reklamówki, worki foliowe, puszki aluminiowe oraz opakowania kartonowo – foliowe (tetra paki).
Nie należy w nich umieszczać opakowań po olejach i smarach, opakowań po lekach oraz środkach chwasto- i owadobójczych, jak również plastikowych zabawek.

Selektywna zbiórka - co zrobić przed wyrzuceniem odpadu?

Przed wyrzuceniem odpadów do pojemnika oprócz świadomości, co można wrzucać do poszczególnych pojemników, powinniśmy wiedzieć jak odpowiednio przygotować surowce wtórne.

Zależnie od rodzaju odpadu musimy wiedzieć, że:

 • w terminarzach w twardych okładkach należy oderwać okładkę powleczoną tworzywem sztucznym lub materiałem skóropodobnym;
 • kartony należy spłaszczyć;
 • puszki aluminiowe powinny być opróżnione i zgniecione;
 • stalowe puszki trzeba opróżnić i zgnieść, nie ma potrzeby zdzierania etykiet papierowych;
 • opakowania kartonowe po sokach i mleku (np. Tetra Pak) powinno się spłaszczyć - nie jest konieczne zdejmowanie nakrętek lub wieczek;
 • szklane butelki i słoiki przed wrzuceniem do pojemnika należy opróżnić, zdjąć nakrętki, nie tłuc; nie ma potrzeby ściągania papierowych etykiet;
 • w miękkich opakowaniach plastikowych należy oderwać wieczko, opróżnić i zgnieść;
 • butelki plastikowe PET po napojach opróżnić zgnieść i zakręcić; plastikowe zakrętki można też oddawać
  w akcjach charytatywnych;
 • butelki plastikowe po kosmetykach i chemii gospodarczej przed wrzuceniem należy zużyć zawartość do końca, opróżnić i zgnieść;
 • odpady zielone (np. trawa) należy oczyścić z zanieczyszczeń (np. ziemi, kamieni, konarów i grubych gałęzi) po oddzieleniu gałęzie i konary też mogą trafić do kompostowni;
 • ubrania, sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie, sprzęt IT, sprzęt RTV i AGD nie wymaga specjalnych przygotowań.

Należy zatem pamiętać, że posegregowane przez nas odpady nie mogą być zanieczyszczone, opakowania powinny być opróżnione i  zgniecione (kartony, buteliki PET).

Co z innymi odpadami?

Odpady budowlane i remontowe:

Zebrane selektywnie odpady budowlane i remontowe w niewielkich ilościach (masa do 125 kg lub objetość do 240l) są przyjmowane od mieszkańców w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami w pięciu EKOPORTACH, tj. przy ul. Dworskiej, ul. Gdańskiej, ul. Helskiej, ul. Kołbackiej, oraz ul. Leszczynowej. 

Natomiast w przypadku dużego remontu mieszkania lub domu należy zamówić specjalny kontener na odpady budowlane. Taki usługi odpłatnie świadczy wiele firm w Szczecinie, wyspecjalizowanych w tej dziedzinie.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe:

Odpady wielkogabarytowe w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą:

 • odbierane z terenu nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością uzależnioną od typu zabudowy w terminie uzgodnionym z podmiotem realizującym usługi,
 • przyjmowane w EKOPORTACH pod warunkiem ich samodzielnego dostarczenia w godzinach otwarcia.

Odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone

Odpady zielone odbierane są z nieruchomości zamieszkałych, oraz placówek oświatowych z wykorzystaniem brązowych pojemników oraz kontenerów.

Warunkiem odbioru odpadów zielonych bezpśrednio z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej jest wyposażenie posesji w brązowy zamykany pojemnik o pojemności 120l lub 240l (norma PN-EN 840) i zgłoszenie go do Urzędu Miasta, tel. 91 435 1199.

Zabudowa wielorodzinna, oraz placówki oświatowe odpady zielone gromadzą w kontenerze, który zamawiają bezpośrednio u Wykonawcy na 24h.

Informacje na temat harmonogramów, oraz kontaktów do Wykonawców znajdują się w zakładce Harmonogramy.

Uzupełnieniem systemu jest działalność punktów handlowych oraz podmiotów przyjmujących:

ost. aktualizacja: 2017-01-12
cofnij drukuj do góry
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone