W recyklingu jest zasada – wszystko na coś się przerabia » czytaj więcej...
Strona główna UE

Slideshow

Slideshow 21 stycznia 2013 wyświetleń: 24674

Co się zmienia i kogo to dotyczy? - 1 lipca 2013 – nowy system odbioru odpadów komunalnych

Od 1 lipca 2013 r. w Szczecinie będzie funkcjonował nowy system odbioru odpadów komunalnych. Obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych przejmuje gmina i realizować go będzie poprzez zlecenie usługi specjalistycznym podmiotom wybranym w drodze przetargu. Właściciele nieruchomości wnosić będą na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami, a gmina rozliczać się będzie z podmiotami świadczącymi usługi. 

W nowym systemie Szczecin jest podzielony na 4 strefy a w każdej z nich działać będzie 1 podmiot, zajmujący się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Podmiot ten odbierze z terenu nieruchomości zarówno gromadzone w pojemnikach odpady zmieszane, jak i gromadzone selektywnie w pojemnikach lub workach odpady szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i tzw. odpady wielomateriałowe.

Ponadto z terenu nieruchomości kilka razy w roku odbierane będą odpady wielkogabarytowe. Częstotliwość odbioru określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin. Tam też zdefiniowane są zakresy i zasady selektywnego sposobu gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości, do których właściciel nieruchomości jest obowiązany stosować się.    

Wprowadzane zmiany nie dotyczą właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nadal będą zawierać umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmami wywozowymi i rozliczać się bezpośrednio z nimi. 

aktualizowano: 2017-01-12
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone