Szkło, gazetki i plastiki, masz osobne pojemniki. Sortuj śmieci, bo to w modzie, i pomagasz też przyrodzie » czytaj więcej...
Strona główna UE

Slideshow

Slideshow 21 lipca 2014 wyświetleń: 18242

Ekoporty przyjmują gruz!

Gruz budowlany to odpad, którego nie można wrzucać do zwykłego pojemnika na odpady zmieszane. W przypadku dużego remontu mieszkania lub domu zamawia się specjalny kontener na odpady budowlane. Takie usługi odpłatnie świadczy wiele firm w Szczecinie, wyspecjalizowanych w tej dziedzinie.  A co w przypadku drobnych remontów tj. malowanie czy tynkowanie, podczas których wytwarza się niewielką ilość odpadów i nie opłaca się zamawiać kontenera na gruz? W przypadku gdy przeprowadzasz drobny remont mieszkania lub domu można je zawieść do EKOPORTÓW.

Rozwiązaniem dla takich sytuacji jest usługa, wprowadzona w Ekoportach, w których mieszkańcy mogą zostawiać odpady budowlano - rozbiórkowe w limitowanej ilości odpowiadającej objętości do 240l lub masie nie większej niż 125 kg.

Do grupy odpadów budowlanych i rozbiórkowych zaliczamy odpady komunalne będące pozostałością po przeprowadzonych w domach pracach, takich jak m.in. malowanie, tynkowanie, tapetowanie, ocieplanie, wymiana podłóg, wykładzin i oklein, wymiana stolarki budowlanej drzwiowej i okiennej (z wyłączeniem szyb) oraz bieżąca konserwacja i modernizacja pomieszczeń w nieruchomościach zamieszkałych.

W Ekoportach mieszkańcy pod okiem pracownika będą dokonywać bezpośrednio w danym punkcie wstępnej segregacji odpadów na 2 grupy:

  • odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,  nie zawierające substancji niebezpiecznych;
  • materiały budowlane zawierające gips nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

Mieszkańcy miasta mogą – w ramach opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uiszczanej w Gminie Miasto Szczecin – przekazywać tam m.in. : zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie i akumulatory, chemikalia i opakowania po chemikaliach, przeterminowane leki i opakowania po lekach, świetlówki, przepracowane oleje silnikowe, a także meble oraz inne odpady wielkogabarytowe.

Odpady przekazywać można w godzinach funkcjonowania Ekoportów.  

Przeprowadzasz drobny remont mieszkania lub domu i nie wiesz co zrobić z niewielką ilością odpadów budowlanych? Można je zawieść do EKOPORTÓW przy ul. Dworskiej, Gdańskiej, Helskiej, Kołbackiej i Leszynowej.

 
To usługa, którą miasto wprowadziło dla mieszkańców, w ramach obowiązującej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. W okresie od lipca do grudnia 2014 r. mieszkańcy przekazali do EKOPORTÓW prawie 280 ton tego rodzaju odpadów.
 
Gruz budowlany to odpad, którego nie można wrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci. W przypadku dużego remontu mieszkania lub domu zamawia się specjalny kontener na odpady budowlane. Takie usługi odpłatnie świadczy wiele firm w Szczecinie, wyspecjalizowanych w tej dziedzinie.  A co w przypadku drobnych remontów tj. malowanie czy tynkowanie, podczas których wytwarza się niewielką ilość odpadów i nie opłaca się zamawiać kontenera na gruz?
 
Rozwiązaniem dla takich sytuacji jest usługa, którą od 21 lipca 2014 r. wprowadził Szczecin w trzech Ekoportach, w których mieszkańcy mogą zostawiać odpady budowlano - rozbiórkowe w limitowanej ilości odpowiadającej objętości do 240l lub masie nie większej niż 125 kg.
 
Ze względu na coraz większe zainteresowanie tą usługą,  liczba Ekoprtów przyjmujących od mieszkańców odpady budowlano - rozbiórkowe została zwiększona do sześciu, tj.  przy ul. Dworskiej, ul. Gdańskiej, ul. Helskiej, ul. Kołbackiej, Leszczynowej oraz  ul. Arkońskiej/ Harcerzy.
 
Do grupy odpadów budowlanych i rozbiórkowych zaliczamy odpady komunalne będące pozostałością po przeprowadzonych w domach pracach, takich jak m.in. malowanie, tynkowanie, tapetowanie, ocieplanie, wymiana podłóg, wykładzin i oklein, wymiana stolarki budowlanej drzwiowej i okiennej (z wyłączeniem szyb) oraz bieżąca konserwacja i modernizacja pomieszczeń w nieruchomościach zamieszkałych.
 
W wymienionych Ekoportach mieszkańcy pod okiem pracownika będą dokonywać bezpośrednio w danym punkcie wstępnej segregacji odpadów na 2 grupy:
  • odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,  nie zawierające substancji niebezpiecznych;
  • materiały budowlane zawierające gips nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.
Odpady budowlane to kolejny rodzaj odpadów, który będzie można zostawić w Ekoporcie. Mieszkańcy miasta mogą – bez konieczności ponoszenia dodatkowej opłaty – przekazywać tam m.in. : zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie i akumulatory, chemikalia i opakowania po chemikaliach, przeterminowane leki i opakowania po lekach, świetlówki, przepracowane oleje silnikowe, odpady zielone, a także meble oraz inne odpady wielkogabarytowe.
 
 
Od poniedziałku do piątku EKOPORTY przy ul. Dworskiej i Leszczynowej przyjmują od mieszkańców odpady budowlano - rozbiórkowe w godz. 9.00 do 19.00 a pozostałe tj. przy ulicy Gdańskiej, Helskiej, Kołbackiej w godz. 9.00 do 17.00.
    
W każdą sobotę wszystkie EKOPORTY są otwarte od 9:00 do 15:00.  
 
aktualizowano: 2022-01-27
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone