Segreguj plastik będziesz fantastik ! » czytaj więcej...
Strona główna UE

Slideshow

Slideshow 21 lipca 2014 wyświetleń: 22858

Ekoporty przyjmują gruz!

Gruz budowlany to odpad, którego nie można wrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci. W przypadku dużego remontu mieszkania lub domu zamawia się specjalny kontener na odpady budowlane. Takie usługi odpłatnie świadczy wiele firm w Szczecinie, wyspecjalizowanych w tej dziedzinie.  A co w przypadku drobnych remontów tj. malowanie czy tynkowanie, podczas których wytwarza się niewielką ilość odpadów i nie opłaca się zamawiać kontenera na gruz?

Rozwiązaniem dla takich sytuacji jest usługa prowadzona w szczecińskich Ekoportach, w których mieszkańcy mogą zostawiać odpady budowlano - rozbiórkowe w ilości nieprzekraczającej w danym roku kalendarzowym objętości do 480l lub masy nie większej niż 400 kg.

Do grupy odpadów budowlanych i rozbiórkowych zaliczamy odpady komunalne będące pozostałością po przeprowadzonych w domach pracach, takich jak m.in. malowanie, tynkowanie, tapetowanie, ocieplanie, wymiana podłóg, wykładzin i oklein, wymiana stolarki budowlanej drzwiowej i okiennej (z wyłączeniem szyb) oraz bieżąca konserwacja i modernizacja pomieszczeń w nieruchomościach zamieszkałych.

Przeprowadzasz drobny remont mieszkania lub domu i nie wiesz co zrobić z niewielką ilością odpadów budowlanych? Można je zawieść do EKOPORTÓW przy ul. Gdańskiej, Helskiej, Kołbackiej, Leszczynowej, Górnej, Arkońskiej i Taczaka.

 W wyżej wymienionych Ekoportach mieszkańcy pod okiem pracownika dokonują wstępnej segregacji odpadów na 2 grupy:

  • odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,  nie zawierające substancji niebezpiecznych;
  • materiały budowlane zawierające gips nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

Mieszkańcy miasta mogą – w ramach opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uiszczanej w Gminie Miasto Szczecin – przekazywać w EKOPRTACH także m.in.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie i akumulatory, chemikalia i opakowania po chemikaliach, przeterminowane leki i opakowania po lekach, świetlówki, przepracowane oleje silnikowe, a także meble oraz inne odpady wielkogabarytowe.

Odpady przekazywać można w godzinach funkcjonowania Ekoportów.  

W każdą sobotę EKOPORTY czynne są w godzinach od 9:00 do 15:00

 

aktualizowano: 2023-08-29
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone