Śmieci segreguję, bo środowisko poważnie traktuję. » czytaj więcej...
Strona główna UE

Slideshow

Slideshow 22 stycznia 2013 wyświetleń: 72297

Prawo lokalne czyli jak to wygląda w Szczecinie? Stawki, deklaracje i pozostałe rozwiązania

 

Szczecin przyjęła uchwały stanowiące prawo lokalne, na którym opiera się nowy system gospodarowania odpadami. Wszystkie ww. uchwały są dostępne na stronach Urzędu Miasta Szczecin. Poniżej załączamy przedmiotowe Uchwały. 

Od 1 stycznia 2022 roku opłaty określone są następująco:

 • w zabudowie jednorodzinnej: ryczałt miesięczny za gospodarstwo domowe wynosi 105 zł,
 • w zabudowie wielorodzinnej: 9,30 zł/m3 zużytej wody.

Od powyższego jest wyjątek - właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, w której średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza 6 m3, mogą wyliczyć opłatę wg. metody opartej na ilości zużytej wody. Jednak aby skorzystać z tej możliwości muszą dołączyć do deklaracji kopie faktur.

 

Uchwały dotyczące deklaracji i opłat:

 1. Uchwała nr XXXII/937/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
 2. Uchwała nr V/148/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
  tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

   
 3. Uchwała nr XII/272/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
   
 4. Uchwała nr VI/83/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
   
 5. Uchwała nr VI/84/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwały dotyczące sposobu świadczenia usług:

 1. Uchwała nr XXXII/935/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
   
 2. Uchwała nr XXXII/936/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
 3. Uchwała nr XVI/536/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
   
 4. Uchwała nr XVI/534/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
   
 5. Uchwała nr XVI/535/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
 6. Uchwała nr VII/214/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
   
 7. Uchwała nr VII/215/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 r.
   
 8. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
 9. Uchwała nr XXI/593/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Szczecin na sektory
   
 10. Uchwała nr X/183/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
   
 11. Uchwała nr VI/81/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
   
 12. Uchwała nr IX/170/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
   
 13. Uchwała nr XX/482/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
   
 14. Uchwała nr XXXIII/901/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
   
 15. Uchwała nr VI/82/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
 16. Uchwała nr IX/169/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
 17. Uchwała nr XII/271/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
 18. Uchwała nr XX/483/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

aktualizowano: 2022-02-11
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone