Człowieku mały, człowieku duży – segreguj śmieci – to wszystkim służy!!! » czytaj więcej...
Strona główna UE

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 24 lutego 2014 wyświetleń: 2677

Co mam zrobić w sprawie wywozu odpadów zielonych z mojego ogródka? Skąd mogę dostać jakiś pojemnik, kto i kiedy będzie odbierał z mojej posesji skoszoną trawę.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami oraz decyzją podjętą na wniosek Prezydenta Szczecina przez Radę Miasta w dniu 18 listopada 2013 r. uchwałą od tego roku zostaje rozszerzony zakres usług odbioru opadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych realizowanych w zamian za opłatę wnoszoną go gminy. Od 1 kwietnia planowane jest  uruchomienie odbioru odpadów zielonych. Do tej grupy zaliczana jest trawa, drobne gałęzie, liście, spady.

W zabudowie jednorodzinnej odbiór odbywał będzie się z przeznaczonych do gromadzenia tych odpadów pojemników. Zgodnie  z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku winny być  to zamykane pojemniki koloru brązowego o pojemności 120 lub 240 l. Cechą tych pojemników, która odróżnia je od standartowych pojemników na gromadzenie odpadów zmieszanych jest rozwiązanie technologiczne, które umożliwia napowietrzanie odpadów zielonych znajdujących się w pojemniku. Ma to na celu ograniczenie procesów gnilnych, które mogą nastąpić w pojemniku pomiędzy złożeniem odpadów w pojemniku a ich odbiorem przez podmiot realizujący usług. W zabudowie jednorodzinnej odbiór będzie realizowany z częstotliwością 1 raz tydzień w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.

Dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej warunkiem korzystania z usługi jest wyposażenie nieruchomości w taki właśnie pojemnik. Wyposażenie leży w gestii właściciela. Gmina nie będzie pokrywać kosztów tego wyposażenia. Właściciele, którzy nie będą mogli lub nie będą chcieli zaopatrzyć się w pojemnik na odpady zielone, w dalszym ciągu mogą tego typu odpady zagospodarowywać we własnym zakresie poprzez poddawanie ich procesowi kompostowania na swojej nieruchomości lub dowozić do EKOPORTÓW rozlokowanych na terenie miasta.

Aktualnie prowadzona jest procedura przetargowa w sprawie wyboru podmiotu, które te usługi będzie realizował na zlecenie gminy. Szczegółowe informacje na ten temat tego czy podmioty będą oferowały pojemniki będą podawane do wiadomości publicznej po przeprowadzeniu przetargu. Wówczas będzie można rozmawiać z podmiotami, które faktycznie będą świadczyć usługi o ich udziale w oferowaniu pojemników. Oczywiście nikt nie ma intencji ani prawa ograniczać właścicieli nieruchomości w zakresie wyboru tego, gdzie chcą nabyć te pojemniki.

W tej chwili przygotowywana jest ścieżka zgłoszeń chęci korzystania z usługi odbioru odpadów zielony. Na pewno będzie miała ona mniej sformalizowany charakter niż ten praktykowany przy składania deklaracji w sprawie opłaty. Charakter przystąpienia do korzystania z tej usługi przez właścicieli nieruchomości jest dobrowolny. Właściciele domów jednorodzinnych dalej mogą odpady kompostować lub przekazywać do EKOPORTÓW. Wstępnie przewiduje się zgłoszenie w następujący sposób : Internet / mail / telefon / list i oczywiście osobiste zgłoszenie.

Szczegóły podane zostaną w drugiej połowie marca.

Pojemniki podobnie jak te na odpady zmieszane muszą być udostępnione wykonawcy w dniu odbioru. Sposób odbioru jest bardzo zbliżony do odpadów zmieszanych acz jest wiadome, że część nieruchomości w swoim zwyczajowym miejscu przeznaczonym na pojemnik nie ma przestrzeni na usytuowanie drugiego z tego powodu stąd będą te pojemniki z odpadami zielonymi wystawiane w dniu wywozu.

utworzono : 2014-02-24
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone