Dziś proszą dzieci: „ Segreguj śmieci! Żyć chcemy w kraju, gdzie pszczoły latają, gdzie Odra jest czysta, gdzie brak wysypiska. Segreguj codziennie, pamiętaj niezmiennie: NIE MIESZAJ ODPADÓW! Upomnij sąsiadów!:) » czytaj więcej...
Strona główna UE

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2 grudnia 2013 wyświetleń: 2847

Do posesji jednorodzinnych trafiają już kody na worki. Czemu mają one służyć i czy będzie jakaś korzyść dla mieszkańców?

Kody kreskowe dostarczane przez firmy wywozowe dla mieszkańców z zabudowy jednorodzinnej służą potwierdzaniu odbioru odpadów selektywnych gromadzonych w workach z nieruchomości, w których ten system odbioru jest realizowany.
Pracownicy firm wywozowych podczas odbiorów będą skanować kody umieszczone na workach i przekazywać do Gminy elektroniczne raporty o dokonywanych odbiorach.
Identyfikacja odbioru  ma z jednej strony zabezpieczać  by firmy realizujące usługę na rzecz gminy odbierały odpady od właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklarację i są objęcie nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Z drugiej strony właściciele nieruchomości, którzy będą umieszczać kody na workach z odpadami segregowanymi, mogą spodziewać się, iż ten system jako narzędzie do nadzoru nad realizacją usług pozwoli Gminie skuteczniej egzekwować od firmy realizację usług a w razie nieprawidłowości podjąć szybciej skuteczną interwencję.

Mieszkańcy, którzy nie będą stosować kodów przy przekazywaniu odpadów gromadzonych selektywnie w workach ograniczają swoją możliwość dochodzenia roszczenia w związku z nieprawidłowościami w świadczeniu usługi w tym zakresie.

Na marginesie dodam, że odpowiednikiem narzędzia w postaci kodów kreskowych dla pojemników są elektroniczne chipy usytuowane na pojemnikach, które również mają za zadanie potwierdzać fakt odbioru odpadów z pojemników.

Chcąc jednocześnie wyjaśnić wątpliwości związane z ochroną danych osobowych warto podkreślić, iż podmioty realizujące usługi nie otrzymują od gminy żadnych danych osobowych właścicieli nieruchomości.

utworzono : 2013-12-02
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone