Dziś proszą dzieci: „ Segreguj śmieci! Żyć chcemy w kraju, gdzie pszczoły latają, gdzie Odra jest czysta, gdzie brak wysypiska. Segreguj codziennie, pamiętaj niezmiennie: NIE MIESZAJ ODPADÓW! Upomnij sąsiadów!:) » czytaj więcej...
Strona główna UE

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 26 listopada 2013 wyświetleń: 2584

Jak zmienić sposób rozliczania? Mieszkam w domu jednorodzinnym. Zgodnie ze zmianami przyjętymi 18.11.2013 chciałbym rozliczać się wg. zużycia wody.Czy muszę ponownie składać deklarację pomimo że rok temu już taką złożyłem?

Po uprawomocnieniu się uchwał Rady Miasta z 18 listopada 2013, które wprowadzają od 1 stycznia 2014 r. niższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami, wszyscy właściciele nieruchomości są zobowiązaniu do złożenia do Urzędu Miasta nowych deklaracji w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. To wynik obowiązku nałożonego na właścicieli nieruchomości na mocy zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gmina sama nie może określić nowej wysokości opłaty, niezależnie od faktu iż okoliczności wpływające na wysokość opłaty nie leżą po stronie właścicieli nieruchomości.

W kwestii rozliczenia od wody dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej chce poinformować iż prawo do takiego sposobu rozliczenia się po wejściu w życie uchwały a więc po 1 stycznia 2014 r. będą mieli Ci właściciele nieruchomości, na których średniomiesięczne zużycie wody określone na podstawie danych za 6 lub 12 kolejnych miesięcy jest niższe niż 4 m3 , przy czym dane dotyczące zużycia brane są za okres 18 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji. Tak więc dla deklaracji składanej w styczniu 2014 r. okres, która możne brać pod uwagę to od 1 lipca 2012 do 31 grudnia 2013.

utworzono : 2013-11-26
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone