PAMIĘTAJCIE DZIECI SEGREGUJCIE ŚMIECI ! » czytaj więcej...
Strona główna UE

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 24 lutego 2014 wyświetleń: 2810

Proszę o informację, gdzie mogę otrzymać pojemnik na odpady zielone, który ma obowiązywać od kwietnia br.

w zabudowie jednorodzinnej odbiór odpadów zielonych będzie obywał się z przeznaczonych specjalnie do gromadzenia tych odpadów pojemników. Wyposażenie nieruchomości w ten pojemnik leży w gestii właściciela. Gmina nie będzie pokrywać kosztów tego wyposażenia. Właściciele, którzy nie będą mogli lub nie będą chcieli zaopatrzyć się w pojemnik na odpady zielone, w dalszym ciągu mogą tego typu odpady zagospodarowywać we własnym zakresie poprzez poddawanie ich procesowi kompostowania na swojej nieruchomości lub dowozić do EKOPORTÓW rozlokowanych na terenie miasta.

 

Zgodnie  z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku winny być  to zamykane pojemniki koloru brązowego o pojemności 120 lub 240 l. Cechą tych pojemników, jest konstrukcja, która umożliwia napowietrzanie odpadów zielonych znajdujących się w pojemniku. Ma to na celu ograniczenie procesów gnilnych, które mogą nastąpić w pojemniku pomiędzy złożeniem odpadów w pojemniku a ich odbiorem przez podmiot realizujący usług. W zabudowie jednorodzinnej odbiór będzie realizowany z częstotliwością 1 raz tydzień w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.

 

Aktualnie prowadzona jest procedura przetargowa w sprawie wyboru podmiotu, które usługi odbioru odpadów zielonych będzie realizował na zlecenie gminy. Szczegółowe informacje na ten temat tego czy podmioty będą oferowały pojemniki będą podawane do wiadomości publicznej po przeprowadzeniu przetargu. Wówczas będzie można rozmawiać z podmiotami, które faktycznie będą świadczyć usługi o ich udziale w oferowaniu pojemników. Oczywiście nikt nie ma intencji ani prawa ograniczać właścicieli nieruchomości w zakresie wyboru tego, gdzie chcą nabyć te pojemniki i skorzystania z oferty rynku w tym zakresie.

utworzono : 2014-02-24
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone