Segreguj plastik będziesz fantastik ! » czytaj więcej...
Strona główna UE

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 19 listopada 2013 wyświetleń: 2828

W związku ze zmianą stawek od 01.01.2014r dla odpadów prosimy o informację czy w nowych deklaracjach - stosując nowe stawki za odpady należy ująć zużycie wody z 2012r. czy można już ująć zużycie z 2013r.?

Składając w styczniu 2014 r. nową deklarację do wyliczenia opłaty można przyjąć zużycie wody wykazane za okres kolejnych 6 lub 12 miesięcy wybranych z 18 miesięcy poprzedzających miesiąc deklaracji. Tak więc zużycie z 2013 r. jak najbardziej może zostać ujęte.
Ilość zużytej wody na nieruchomości obejmuje całkowite zużycie wody na cele socjalno-bytowe, gospodarcze, ogrodowe i inne.

W przyszłości, w kolejnych okresach w razie zmiany danych okres, za który właściciel podaje ilość zużytej wody w nowej deklaracji, nie może obejmować miesięcy uwzględnionych w deklaracji poprzedzającej (to zastrzeżenie nie dotyczy zmiany stawki). Nowa deklaracja uwzględniająca inny niż w poprzedniej deklaracji okres rozliczeniowy, powinna zostać złożona po upływie 12 miesięcy, liczonych od miesiąca, w którym złożono deklarację.

Warunkiem powyższego jest wejście w życie uchwały podjętych przez Radę Miasta Szczecin na sesji w dniu 18 listopada 2013 r.

utworzono : 2013-11-19
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone