Segreguj śmieci i ucz tego dzieci. » czytaj więcej...
Strona główna

Aktualności

Aktualności 14 stycznia 2016 wyświetleń: 2842

2016 rok - Kto musi złożyć deklarację?

W 2016 roku nową deklarację składają tylko właściciele nieruchomości, którzy rozliczali się z Gminą za wywóz odpadów w oparciu o zużycie wody.

Termin złożenia deklaracji

Nowa deklaracja dla właścicieli nieruchomości rozliczających się w oparciu o zużycie wody powinna zostać złożona po upływie 12 miesięcy od złożenia poprzedniej deklaracji. Dla większości właścicieli będzie to styczeń 2016 roku, ale są też tacy, którzy składali deklarację później, w następnych miesiącach. Dla nich terminem złożenia będzie ten miesiąc, w którym składali poprzednią deklarację.

Proponujemy zatem przypomnieć sobie, kiedy była złożona ostatnia deklaracja  i pamiętać o złożeniu następnej, w 2016 roku. W przypadku niezłożenia nowej deklaracji, właściciel nieruchomości otrzyma wezwanie do jej złożenia. Brak reakcji na wezwanie  może skutkować nałożeniem kary porządkowej.

Możliwości złożenia deklaracji:

A. elektronicznie - poprzez stronę www.eurzad.szczecin.pl  i podpisanie ją z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego lub Profilem Zaufanym E-PUAP;

B. za pośrednictwem poczty -pobranie formularza do druku ze strony www.eurzad.szczecin.pl lub www.ecoszczecin.pl i po wypełnieniu oraz podpisaniu deklaracji przesłanie jej pocztą na adres:

Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopiskiem: „DOP-1” , „DOP-2”, „DOP-2 z ZOP-2;

C. osobiście – pobranie formularza w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych UM a po wypełnieniu złożenie deklaracji bezpośrednio w pok. 48, wejście do Urzędu Miasta od ul. Odrowąża. Deklaracje można również pobrać i złożyć w Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu przy ul. Rydla.r

UWAGA!

Właściciele nieruchomości, którzy wnoszą do Gminy opłatę ryczałtową za wywóz odpadów, nie muszą składać nowej deklaracji. Chyba, że chcą zmienić sposób wyliczenia opłaty w oparciu o zużycie wody, ale wówczas średniomiesięczne zużycie wody z danej nieruchomości nie może przekroczyć 4 m3. 

Nowe nieruchomości

Właściciel nowo zamieszkałej nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia zamieszkania .Ten obowiązek wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na podstawie złożonej deklaracji nieruchomość zostanie wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów, a właściciel będzie mógł regulować opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji.

 

utworzono : 2016-01-14
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone