W recyklingu jest zasada – wszystko na coś się przerabia » czytaj więcej...
Strona główna

Aktualności

Aktualności 14 kwietnia 2015 wyświetleń: 2145

75 ton odpadów zielonych odebranych z nieruchomości w pierwszym tygodniu

7 kwietnia '15 po zimowej przerwie wznowione zostało świadczenie usług odbioru odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych. W pierwszym tygodniu firmy świadczące usługi w imieniu gminy odebrały ponad 75 ton tego odpadu. Aż 64 tony pochodzą z nieruchości w zabudowie jednorodzinnej a pozostałe 11 z zabudowy wielorodzinnej.

 

Przypominamy, iż w  2015 odbiór odpadów zielonych odbywać się będzie wg dotychczasowych zasad do listopada.
W zabudowie jednorodzinnej warunkiem korzystania z usługi jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki koloru brązowego o pojemności 120 lub 240 l. i zgłoszenie woli korzystania z usługi do gminy. Więcej szczegółów na temat sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych chęci korzystania z tej usługi można znaleźć otwierając informacje zawarte pod slajdem ODBIÓR ZIELONEGO na głównej stronie.

 
Pojemniki - podobnie jak te na odpady zmieszane- 
w dniu odbioru muszą być udostępnione firmie działającej na zlecenie Gminy. Odbiory w zabudowie jednorodzinnej będą realizowane w poniedziałki lub wtorki. Szczegółowe harmonogramy dla poszczególnych sektorów i ulic za umieszczone w zakładce Harmonogramy. 

Właściciele i zarządcy nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej mogą kierować zamówienia na podstawienie kontenera na odpady zielone bezpośrednio do podmiotów realizujących usługi na rzecz gminy. Zamówienie winno zawierać informację o pojemności kontenera, wskazanie dokładnego miejsca jego podstawienia  oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zamówienie. Obowiązkiem właściciela / zarządcy zamawiającego podstawienie jest wskazanie miejsca wstawienia kontenera, do którego ma prawo dysponowania oraz zabezpieczenie tego miejsca dla potrzeb realizacji zamówienia ( utwardzenie podłoża, zapewnienie wolnej przestrzeni do rozładunku i załadunku).

W poszczególnych sektorach obsługę odbioru zielonych w systemie kontenerowym na zlecenie Gminy realizują:

Sektor I oraz III - Konsorcjum Firm: TomPol Tomasz Franecki oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki

Kontakt w sprawie zamówień: Magdalena Czwarenko, tel. 601572766, adres e - mail:tompol@plusnet.pl

Sektor II -  Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski

Kontakt w sprawie zamówień: Jolanta Ciesielska, tel. kom: 507 008 901, tel. stac. 91 48 31 810,
fax.  91 48 98 594, adres e - mail: kontenery@jumar.info.pl

Sektor IV - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Szczecin

Kontakt w sprawie zamówień: Paweł Kacała, tel. kom: 507 008 901, tel. stac. 91 46 23 976 lub 91 46 23 777, adres e - mail: : konteneryzielone@mpo.szczecin.pl

 

 

Do grupy odpadów zielonych odbieranych z posesji zamieszkałych zaliczamy trawę, drobne gałęzie, liście, spady. WAŻNE -  przy gromadzeniu odpadów zielonych - do pojemnika lub kontenera odpady zielone wrzucamy bez dodatkowego opakowania!!!  Z uwagi na fakt, iż selektywnie gromadzone odpady zielone kierowane są do kompostowni nie mogą być gromadzone w pojemnikach ani w kontenerach zapakowane w dodatkowe worki!

Korzystanie z usługi odbioru odpadów zielonych nie wpływa na zmianę wysokości opłaty miesięcznej za wywóz odpadów.

aktualizowano: 2015-04-14
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone