„Segreguj śmieci” - to dziś w modzie – w końcu czas pomóc przyrodzie! » czytaj więcej...
Strona główna UE

Aktualności

Aktualności 9 czerwca 2014 wyświetleń: 3292

Blisko 800 ton odpadów zielonych odebrano w dwa miesiące z nieruchomości zamieszkałych

Od początku świadczenia nowej usługi odbioru odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałej, tj. od kwietnia 2014 r., podmioty świadczące usługi na rzecz gminy odebrały blisko 800 ton lisci, gałęzi, krzewów pochodzących z pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości zamieszkałej.

Z blisko 3.500 domów jednorodzinnych z częstotliwością 1 raz na tydzień odebrano w kwietniu i maju przeszło 355 Mg odpadów zielonych. W tym samym okresie na zlecenie nieruchomości wielorodzinnych podstawiono 518 kontenerów przeznaczonych do gromadzenia tej grupy odpadów. W ten sposób wywieziono selektywnie kolejnych 430 Mg odpadów zielonych. 

Rozszerzenie zakresu usług o odbiór tej grupy odpadów jest następstwem decyzji podjętej przez Radę Miasta 18 listopada 2013 r. na wniosek Piotra Krzystka, prezydenta Szczecina.

Korzystanie z usługi odbioru odpadów zielonych nie powoduje zwiększenia opłaty miesięcznej za wywóz odpadów.

Pojemniki w zabudowie jednorodzinnej.

Warunkiem odbioru odpadów zielonych w zabudowie jednorodzinnej jest zaopatrzenie nieruchomości w specjalny pojemnik przeznaczony do gromadzenia tego typu odpadów.  Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku przyjętego przez Radę Miasta muszą to być zamykane pojemniki koloru brązowego o pojemności 120 lub 240 l. Wyposażenie leży w gestii właściciela. Gmina nie pokrywa kosztów zakupu pojemnika

Właściciele nieruchomości w każdej chwili mogą skorzystać z wywozu odpadów zielonych z ich posesji winni zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta. Procedura zgłoszenia ma zdecydowanie mniej sformalizowany charakter niż złożenie deklaracji
w sprawie opłaty za wywóz odpadów.
 

Istnieją 4 podstawowe ścieżki przekazania do Urzędu Miasta swojego zgłoszenia

a. za pośrednictwem strony ecoszczecin.pl – wypełniając formularza znajdującego się na stronie

b. telefonicznie pod numer  91 435 11 99

c. za pośrednictwem poczty – przesyłając na adres: Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopiskiem: „WGKiOŚ ZIELONE” oświadczenie zawierające dane nieruchomości jej właściciela  oraz potwierdzenie, że nieruchomość jest wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów zielonych, zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku (brązowy, poj. 120l lub 240l spełniający wymogi PN-EN 840)

d. osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta

 

Zabudowa wielorodzinna

W zabudowie wielorodzinnej właściciele nieruchomości mają prawo zamówić kontener do gromadzenia odpadów zielonych powstałych na nieruchomości. Podmiot działający na zlecenie gminy na zgłoszenie właściciela nieruchomości kontener wstawi na 48 godzin, a następnie odbierze odpady zgromadzene w kontenerze i skieruje je do dalszego zagospodarowania. Zarządcy lub właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej imuszą złożyć zamówienie  bezpośrednio do podmiotów realizujących usługi na rzecz Gminy Miasto Szczecin. Zgłoszenia można kierować:

Sektory I, II i III - SITA JANTRA

fax: (91) 48 31 152 wew. 100 lub (91) 48 35 589 wew. 100

adres e-mail: sita.jantra@sitapolska.com.pl

Sektor IV - MPO

fax: (91) 46 23 118

adres e-mail: kacala@mpo.szczecin.pl

W odpowiedzi na zgłoszenie, podmiot winien w terminie do 14 dni udostępnić właścicielom nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej, kontener o pojemności od  2 do 12 m3.

Wszystkie ustalenia, co do wielkości kontenera odbywać się mają w porozumieniu z wymaganiami indywidualnymi zarządców i właścicieli nieruchomości. Szczegółowe zapotrzebowanie przekazuje każdorazowo właściciel / zarządca nieruchomości.

Ostateczna realizacja zamówienia leży każdorazowo po stronie firmy, która podejmie decyzję o wielkości podstawianych kontenerów uwzględniając zapotrzebowanie oraz kontenery, które na moment realizacji zlecenia może zadysponować. 

 

aktualizowano: 2014-06-12
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone