Segregacja modna sprawa! I sprzątanie i zabawa! » czytaj więcej...
Strona główna UE

Aktualności

Aktualności 20 stycznia 2014 wyświetleń: 3267

Deklaracje odpadowe - podsumowanie

Minął ustawowy termin na złożenie nowej deklaracji w sprawie odbioru odpadów. Do tej pory dokument złożyło blisko 50 proc. właścicieli nieruchomości, którzy są do tego zobowiązani.

Ci właściciele, którzy dotychczas nie złożyli deklaracji, winni to niezłocznie uczynić aby uniknąć wyższych opłat!

Konieczność ponownego złożenia deklaracji wynika z przepisów ustawy w związku z nowelizacją zapisów uchwał , które weszły w życie z początkiem nowego roku. Wśród nich są niższe opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Ustawowy termin złożenia dokumentu przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych minął 15 stycznia br. W specjalnie przygotowanych do tego punktach w wydłużonych godzinach pracy urząd miasta przyjmował deklaracje od 2 do 17 stycznia. Właściciele nieruchomości składali dokument osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie. Wpłynęło blisko 12 tysięcy deklaracji czyli 50% oczekiwanej ilości, która winna zostać złożona do urzędu. 

Niezależnie od tego, że ustawowy termin już upłynął, przypominamy, że właściciele nieruchomości zamieszkałych wciąż mogą złożyć deklaracje w następujący sposób:

  1. Wypełniając elektronicznie deklarację poprzez stronę eurzad.szczecin.pl i jej podpisanie z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego lub Profilu E-PUAP;

lub

2.       Pobierając formularz deklaracji do druku ze strony eurzad.szczecin.pl i po jego wypełnieniu i podpisaniu  przesłanie pocztą na adres:

     Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopiskiem:  „DOP-1” lub „DOP-2”;

3.  Pobierając formularz w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz w filii urzędu na Prawobrzeżu przy ul. Rydla.

 

UWAGA! Do właścicieli nieruchomości, którzy nie  złożyli deklaracji Urząd wyśle  wezwanie z informacją o ustawowym obowiązku dopełnienia tej czynności. W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości w dalszym ciągu będzie uchylał się i nie złoży deklaracji, urząd miasta zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. W tym przypadku podstawą ustalenia wysokości opłat będą stawki dla nieselektywnej zbiórki odpadów, czyli przeszło 25% wyższe.  

 

aktualizowano: 2014-01-20
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone