Dziś proszą dzieci: „ Segreguj śmieci! Żyć chcemy w kraju, gdzie pszczoły latają, gdzie Odra jest czysta, gdzie brak wysypiska. Segreguj codziennie, pamiętaj niezmiennie: NIE MIESZAJ ODPADÓW! Upomnij sąsiadów!:) » czytaj więcej...
Strona główna

Aktualności

Aktualności 24 lipca 2017 wyświetleń: 1514

Gminny system gospodarki odpadami, a wytyczne przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska

Zasada selektywnego zbierania odpadów komunalnych obowiązująca w Szczecinie wpisuje się w zalecenia Ministra Środowiska, które weszły w życie 1 lipca 2017 r. Gmina Miasto Szczecin od samego początku funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wprowadziła zasadę selektywnego zbierania odpadów w podziale na 3 frakcje, tj. papier, szkło opakowaniowe, oraz opakowania z tworzyw sztucznych łącznie z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi. Taki sposób selektywnej zbiórki gwarantuje dobrej jakości surowiec, który przyczynia się do zwiększenia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia.
Kolorystyka pojemników i worków do segregacji odpadów stosowana w Szczecinie jest identyczna z kolorystyką zalecaną przez Ministra Środowiska, co jest również ważne gdyż unikniemy wymiany pojemników i worków w całym mieście.
Różnice jakie wynikają pomiędzy naszym systemem gminnym, a wytycznymi przedstawionymi w rozporządzeniu dotyczą głównie rodzaju odpadów surowcowych, które należy wysegregować do odpowiednich pojemników. W naszej gminie zbieramy odpady opakowaniowe, Ministerstwo Środowiska zaleca aby segregacja dotyczyła nie tylko samej opakowaniówki, ale również innych odpadów z danego surowca. Rozporządzenie również wprowadza odbiór przez Gminę bioodpadów, które są nowością, z uwagi iż obecnie Gmina odbiera wyłącznie odpady zielone.
Zgodnie z rozporządzeniem określone przez Ministra Środowiska zasady mogą być realizowane po zakończeniu okresu obowiązywania obecnie zawartych przez Gminę Miasto Szczecin umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych tj. po dniu 30 czerwca 2019 roku.
Gmina Miasto Szczecin do tego czasu będzie podejmować działania zmierzające do najefektywniejszego przygotowania się do wdrożenia opisanych zmian, uwzględniając infrastrukturę techniczną nieruchomości na których gromadzone są odpady.
 
 
aktualizowano: 2017-07-25
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone