Dawaj przykłady – segreguj odpady » czytaj więcej...
Strona główna

Aktualności

Aktualności 10 kwietnia 2015 wyświetleń: 2265

Ilości odpadów odebranych w ramach systemu w I kwartale 2015

Ogółem w pierwszym kwartale 2015 r. z nieruchomości zamieszkałych w Szczecinie w ramach systemu odebranych zostało ponad 23,9 tysiąca ton odpadów komunalnych. To o 6% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

 

W tej masie 3,1 tys. ton stanowiły odpady odebrane selektywnie - stanowi to 13% wszystkich odebranych odpadów. W tej grupie przeszło 2,5 tys. ton stanowiły odpady opakowaniowe ze szkła, tworzyw sztucznych i papieru. Odpady wielkogabarytowe to masa przekraczająca 500 ton a zielone (choinki) blisko 79 ton.

Dla porównania w analogicznym okresie 2014 r. odpadów odebranych selektywnie było 2,5 tys. ton czyli ponad 11,2% ogólnej masy.

W wartościach bezwzględnych oznacza to, iż w I kwartale roku wzrost masy odpadów zebranych selektywnie wyniósł o 590 ton,
z czego odpadów opakowaniowych odebrano więcej o 462 tony, odpadów wielkogabarytowych o 97 ton a zielonych (choinki) o 31 ton.                                                    

Powyższe wyniki potwierdzają utrzymującą się tendencję wzrostu udziału odpadów selektywnie gromadzonych na nieruchomości w całej masie odpadów odbieranych przez Gminę Miasto Szczecin. Dynamika wzrostu ilości odpadów selektywnie gromadzonych na poziomie przekraczającym 20% jest potwierdzeniem, iż mieszkańcy coraz bardziej świadomie postępują z odpadami, które są wytwarzane w ich gospodarstwach domowych.

Dodatkowo, firma ElektroEko w ramach współpracy miasta „Moje Miasto bez Elektrośmieci”, odebrała bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych ponad 23 tony elektrośmieci, czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mieszkańcy do Ekoportów przekazali w okresie 3 miesięcy 55 ton elektrośmieci.           

Równolegle w pierwszym kwartale kontynuowano był działania w ramach programu likwidacji dzikich wysypisk. Z 84 lokalizacji odebrano ponad 36 ton odpadów zgromadzonych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

aktualizowano: 2015-04-10
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone