Papier, szkiełko czy plastyczek, każde ma swój pojemniczek. » czytaj więcej...
Strona główna

Aktualności

Aktualności 29 grudnia 2014 wyświetleń: 4248

Nowe deklaracje dotyczące opłat za odbiór odpadów w 2015 r. ... nie dla wszystkich

W styczniu 2015 r. dla większości właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Szczecinie upłynie okres 12 miesięcy od momentu, w którym złożyli swoje deklaracje w sprawie określenia wysokości opłaty za odbiór odpadów. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami w 2015 r. nie ulegają zmianie. Wysokość opłaty wnoszonej przez właścicieli płacących wg ilości zużytej wody może ulec zmianie bo inny jest okres, na podstawie którego określona jest podstawa naliczenia opłaty.

 

Część właścicieli ma opłatę określoną w postaci ryczałtu miesięcznego i dla nich wysokość opłatynie zmienia się. Wszyscy właściciele nieruchomości płacący opłatę w formie ryczałtu, nie muszą składać nowych deklaracji!!!

Inna jest sytuacja w tym względzie właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy swoją opłatę wyliczają w oparciu o ilość zużytej wody. Wszyscy oni winni po upływie ww. 12 miesięcy złożyć nową deklarację i tym samym na nowo wyliczyć wysokość opłaty za odbiór odpadów, która będzie obowiązywać w roku 2015.

Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą nowej deklaracji zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień w tej sprawie oraz złożenia deklaracji. W stosunku do tych właścicieli, którzy nie zastosują się do wezwania zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, na podstawie którego określona zostanie tym właścicielom wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji, na podstawie ilości zużytej wody w okresie wybranym przez gminę.

Więcej informacji na temat deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w Szczecinie w zakładce DEKLARACJE
aktualizowano: 2015-01-02
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone