„Segreguj śmieci” - to dziś w modzie – w końcu czas pomóc przyrodzie! » czytaj więcej...
Strona główna UE

Aktualności

Aktualności 29 maja 2014 wyświetleń: 3749

Od czerwca zmiany w usługach odbioru odpadów zielonych!

Od czerwca 2014 r. następują zmiany w realizacji usług odbioru odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Szczecina. Trawę, drobne gałęzie, liście, spady w imieniu gminy z nieruchomosci zamieszkałych z sektora I, II i III odbierze SITA Jantra a z nieruchomości w IV sektorze MPO.

 

Planowane terminy odbiorów

Zabudowa jednorodzinna

W zabudowie jednorodzinnej odbiór odpadów zielonych odbywać się będzie 1 raz tydzień w okresie do końca  listopada. Częstotliwość odbioru - 1 raz na tydzień - zwiększa prawdopodobieństwo, że odpady zielone w pojemniku nie zaczną „kisić się ”. Pojemniki - podobnie jak te na odpady zmieszane- będą musiały być udostępnione firmie wywozowej w dniu odbioru.
Nie na każdej posesji jest miejsce na ustawienie wszystkich pojemników – i tych na zmieszane i na zielone odpady  –
w jednym miejscu . Stąd prośba i konieczność wystawiania ich  w dniu wywozu. 

Harmonogramy odbiorów dla poszczególnych sektorów zawarte są na stronie ecoszczecin.pl w zakładce "Harmonogramy"

Zabudowa wielorodzinna


W zabudowie wielorodzinnej właściciele nieruchomości będą mieli prawo zamówić kontener do gromadzenia odpadów zielonych powstałych na nieruchomości. Podmiot działający na zlecenie gminy na zgłoszenie właściciela nieruchomości kontener wstawi na 48 godzin, a następnie odbierze odpady zgromadzene w kontenerze i skieruje je do dalszego zagospodarowania.

Zarządcy lub właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej chcący skorzystac z usługi odbioru odpaów zielonych z ich nieruchomości muszą złożyć zamówienie  na podstawienie kontenera  na odpady zielone bezpośrednio do podmiotów realizujących usługi na rzecz Gminy Miasto Szczecin. Zgłoszenia można kierować:

Sektory I, II i III - Sita Jantra

fax: (91) 48 31 152 wew. 100 lub (91) 48 35 589 wew. 100

adres e-mail: sita.jantra@sitapolska.com.pl


Sektor IV - MPO

fax: (91) 46 23 118

adres e-mail: kacala@mpo.szczecin.pl

 

W odpowiedzi na zgłoszenie, podmiot winien w terminie do 14 dni udostępnić właścicielom nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej, kontener o pojemności od 2 do 12 m3.

Wszystkie ustalenia, co do wielkości kontenera odbywać się mają w porozumieniu z wymaganiami indywidualnymi zarządców i właścicieli nieruchomości. Szczegółowe zapotrzebowanie przekazuje każdorazowo właściciel / zarządca nieruchomości.

Ostateczna realizacja zamówienia leży każdorazowo po stronie firmy, która podejmie decyzję o wielkości podstawianych kontenerów uwzględniając zapotrzebowanie oraz kontenery będące w danym momencie do dyspozycji.

aktualizowano: 2014-06-02
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone