Człowieku mały, człowieku duży – segreguj śmieci – to wszystkim służy!!! » czytaj więcej...
Strona główna

Aktualności

Aktualności 30 listopada 2015 wyświetleń: 1630

Placówki o charakterze oświatowym, społecznym i cmentarze w miejskim systemie odpadów komunalnych od stycznia 2016 r.

Od stycznia 2016 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Miasto Szczecin obejmie również cmentarze komunalne oraz nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne oraz prowadzone są w nich wyłącznie: placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, przedszkola, szkoły (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, artystyczne), zespoły szkół (bez względu na organ prowadzący)

Do 11 GRUDNIA 2015 r. właściciele powyższych nieruchomości zobowiązani są złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DOP-3, obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

WAŻNE!!!

JEDNOSTKI NIEPUBLICZNE powinny wypowiedzieć zawarte umowy z firmami wywozowymi tak, aby przestały obowiązywać z dniem 31 GRUDNIA 2015r. Jeśli umowa nie zostanie rozwiązana wówczas właściciele będą ponosić podwójną opłatę z tytułu odbioru odpadów komunalnych – jedną do Gminy, drugą do firmy wywożącej śmieci.

W JEDNOSTKACH PUBLICZNYCH, umowy na wywóz odpadów komunalnych wygasają z mocy prawa, z dniem 31.12.2015 r.

utworzono : 2015-11-30
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone