Segregacja modna sprawa! I sprzątanie i zabawa! » czytaj więcej...
Strona główna UE

Aktualności

Aktualności 29 grudnia 2014 wyświetleń: 3108

Podsumowanie 2014 r. w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Mniej produkujemy śmieci i na dodatek lepiej je segregujemy – tak jednym zdaniem można podsumować mijający rok pod kątem gospodarowania odpadami w Szczecinie.

W 2014 roku od statystycznego mieszkańca odebrano 250 kg odpadów komunalnych, a od wszystkich szczecinian łącznie ponad 100 tys. ton. To 4 tys. ton mniej niż w zeszłym roku* odebranych z posesji odpadów komunalnych. Jednocześnie zwiększyła się w tym okresie 4 krotnie masa odpadów przekazywanych przez mieszkańców do EKOPORTÓW i przekroczyła 2 tys. ton.

 

Mieszkańcy Szczecina coraz lepiej segregują śmieci. W sumie z nieruchomości zamieszkałych odebrano przeszło 16,5 tys. ton wszystkich odpadów gromadzonych selektywnie czyli odpadów opakowaniowych, odpadów zielonych i wielkogabarytowych.
To o 70 procent więcej niż w ubiegłym roku. Statystycznie mieszkaniec Szczecina wydziela ze swojego strumienia śmieci ponad 40 kg odpadów, które w wyniku segregowania mogą zostać ponownie wykorzystane.

Sam wynik dotyczący selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w 2014 r. to blisko 10 tys. ton - o ponad 30 proc więcej niż w 2013 r. Tyle w workach i pojemnikach zebraliśmy papieru, opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metalu i tzw. opakowań wielomateriałowych.

Wyniki dotyczące selektywnej zbiórki odpadów są bardzo zadawalające. Pokazują, że nowy system wprowadzony 1 lipca 2013 roku zaczyna się sprawdzać. Rolą gminy i mieszkańców jest utrzymanie tej dobrej tendencji. W przyszłym roku chcielibyśmy jeszcze poprawić te wyniki - mówi Paweł Adamczyk, dyrektor wydziału Utrzymania Czystości i Porządku.

Odpady zielone.W tym roku po raz pierwszy miasto odbierało od mieszkańców odpady zielone czyli np. trawę, drobne gałęzie, liście i spady z drzew. Od kwietnia do końca listopada, z ponad 5000 nieruchomości  wywieziono ponad 4300 ton takich odpadów, co statystycznie „daje” 11 kg na 1 mieszkańca.   Obecna przerwa zimowa potrwa do końca I kwartału ale już w styczniu i lutym będą z nieruchomości odbierane choinki.

Odpady gabarytowe. Z początkiem mijającego roku miasto dwukrotnie zwiększyło częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej. Chodzi np. o stare meble, tapczany, kanapy,  dywany, wykładziny i ramy okienne.  Odbiór takich odpadów odbywał się dwadzieścia cztery razy w roku. Z danych wynika, że mimo zwiększenia częstotliwości masa odebranych  gabarytów  wzrosła  nieznacznie. W 2014 roku od mieszkańców odebrano 2.425 tys. ton tych odpadów, to tylko o 200 ton więcej niż w 2013.

Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.Właściwie przez  cały 2014 r. w naszym mieście był realizowany we współpracy z ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. program Moje miasto bez elektrośmieci W ramach tego programu odebranych zostało z gospodarstw domowych blisko 300 ton tego niebezpiecznego odpadu.  W tej masie ponad 83 tony to wielkogabarytowy sprzęt elektryczny (lodówki, pralki, telewizory) odebrany z domów a ponad 200 ton przyjęto w punktach zbiórki. Szkoły szczecińskie uczestniczące w programie dołożyły dodatkowe blisko 3,5 tony.

Odpady odebrane przez gminę w 2014 r. :

100,5 tys. ton – wszystkie odpady komunalne,

84 tys. ton -  odpady zmieszane,

16,7 tys. ton – wszystkie odpady segregowane,

10 tys. ton – odpady opakowaniowe,

4,3 tys. ton -  odpady zielone,

2,4  tys. ton – odpady wielkogabaratowe

2 tys. ton – odpady segregowane przyjęte w Ekoportach

300 ton – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

10 ton – średnio tyle śmieci mieści się w jednej śmieciarce

*Dane dla roku 2013 doprowadzono do porównywalności poprzez przyjęcie, iż w 2013 r. odebrano łączną masę odpadów stanowiącą podwojoną sumę odebraną w II półroczu 2013.

aktualizowano: 2014-12-29
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone