Dawaj przykłady – segreguj odpady » czytaj więcej...
Strona główna

Aktualności

Aktualności 5 września 2013 wyświetleń: 2729

Prezydent proponuje ....

Prezydent proponuje obniżenie  stawek za wywóz odpadów, zakup kolejnych pojemników do segregacji oraz zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych, to tylko niektóre z pomysłów udoskonalenia obowiązującego systemu gospodarowania odpadami.  Decyzje zapadną na listopadowej sesji Rady Miasta. 

Najważniejszą propozycją zmian w systemie, jest obniżenie w roku 2014 stawek opłat za gospodarowanie odpadami. Propozycja jest efektem niższego kosztu usług świadczonych przez firmy. Po dwóch miesiącach funkcjonowania nowego systemu rezerwa z tego tytułu szacowana jest na ok. 15%. Jeżeli tendencja ta będzie utrzymana w kolejnych miesiącach miasto zamierza także realizować dodatkowe świadczenia w ramach opłaty, w tym objęcie systemem odbioru z nieruchomości zamieszkałych odpadów zielonych oraz zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych.

 

Na podstawie analizy przychodów i kosztów systemu, Prezydent podjął decyzję o skierowaniu pod obrady Rady Miasta propozycji obniżenia opłat za wywóz śmieci:

w zabudowie jednorodzinnej: ryczałt miesięczny za gospodarstwo domowe 50 zł przy selektywnym sposobie gromadzenia odpadów i 80 zł przy nieselektywnym

 

w zabudowie wielorodzinnej:  4 zł / m3  zużytej wody przy selektywnym sposobie gromadzenia odpadów i 5 zł / m3 przy nieselektywnym sposobie.

 

Kolejne proponowane zmiany to:

 

- propozycja „dopłat do opłaty” – dla samotnych osób, mieszkających w domkach.

W ocenie Prezydenta system ryczałtowy wprowadzony dla zabudowy jednorodzinnej  może być krzywdzący w przypadku osób samotnych, często starszych, dla których obowiązująca stawka jest wyższa o kilkadziesiąt procent w stosunku do kwot, które ponosiły przed 1 lipca. Szczegółowe zasady zostaną opracowane i przedstawione Radnym przed listopadową sesją RM.

 

- objęcie systemem odbioru bezpośrednio z nieruchomości odpadów biodegradowalnych – tzw. zielonych. Prowadzone rozmowy zarysowały realną perspektywę uruchomienia zgodnego z przepisami prawa sposobu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych od wiosny 2014 r. pochodzących z nieruchomości zamieszkałych.

 

- zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej do 2x w miesiącu (aktualnie wywóz odbywa się tylko 1x w miesiącu).

 

- Wyposażenie miasta w ogólnodostępne pojemniki do segregowania odpadów szkła, papieru, tworzyw (tzw. dzwonów) w ilości 500 sztuk. 

utworzono : 2013-09-05
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone