PAMIĘTAJ CZŁOWIEKU!...Segreguj śmieci dla swoich dzieci. » czytaj więcej...
Strona główna UE

Aktualności

Aktualności 5 stycznia 2022 wyświetleń: 7341

ZMIANY OPŁAT STYCZEŃ 2022

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2022 ulegają zmianie

ZMIANA STAWEK OPŁATY OD STYCZNIA 2022 R.  na podstawie Uchwały Nr XXXII/937/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik.

Nowe stawki opłaty:

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, w której średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 6 m3 * oraz W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ:

9,30 zł za 1m3 zużytej wody

Podstawa naliczenia opłaty od ilości zużytej wody: średniomiesięczne zużycie wody za okres 6 lub 12 miesięcy wybranych z 18 miesięcy poprzedzających datę, od której obowiązuje deklaracja, np. przy opłacie od stycznia 2021 r. z rachunków za wodę z 18 miesięcy wstecz, tj.  od lipca 2019 r. do końca 2020 r., wybrać 6 lub 12 miesięcy po kolei i jeżeli średnie zużycie nie przekroczy 6 m3 wody za miesiąc można przejść na metodę naliczania opłaty od ilości zużytej wody. W tym celu należy złożyć deklarację DOP-2.

 WAŻNE: W zabudowie wielorodzinnej  opłata nie może przekroczyć kwoty 160,83 zł za gospodarstwo domowe.

 

Dla pozostałych nieruchomości W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ (w tych nieruchomościach, w których średniomiesięczne zużycie wody przekracza 6 m3 wody).

105,00 zł miesięcznie  od gospodarstwa domowego

Dla części niemieszkalnej nieruchomości ustalona została stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik:

 • o pojemności 80 l – 13,32 zł,
 • o pojemności 110 l – 18,44 zł,
 • o pojemności 120 l – 19,98 zł,
 • o pojemności 240 l – 39,95 zł,
 • o pojemności 360 l – 55,00 zł,
 • o pojemności 800 l – 118,17 zł,
 • o pojemności 1100 l – 140,00 zł.

 

UWAGA! Od 01 stycznia 2021  nie można zadeklarować braku segregacji.

Właścicielom nieruchomości, którzy nie będą segregować odpadów opłata zostanie określona w drodze decyzji przy zastosowaniu dwukrotnie wyższej stawki niż dla odpadów segregowanych:

 • od ilości zużytej wody - 18,60 zł za 1 m3 zużytej wody
 • od gospodarstwa domowego – 210,00 zł miesięcznie od gospodarstwa.
 • za pojemniki w części niemieszkalnej nieruchomości:
  • o pojemności 80 l – 26,64 zł,
  • o pojemności 110 l – 36,88 zł,
  • o pojemności 120 l – 39,96 zł,
  • o pojemności 240 l – 79,90 zł,
  • o pojemności 360 l – 110,00 zł,
  • o pojemności 800 l – 236,34 zł,
  • o pojemności 1100 l – 280,00 zł.

Zwolnienie z części opłaty dla kompostujących w całości bioodpady

Dotyczy tylko zabudowy jednorodzinnej.

 • bioodpady muszą być w całości kompostowane.
 • gmina nie odbiera z takich nieruchomości bioodpadów.
 • zwolnienie wynosi 5% opłaty.
 • w celu skorzystania ze zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zawiadomienia o nowej kwocie opłaty za odpady

Urząd Miasta Szczecin zawiadomi część właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającej ze zmiany stawki.

Ci właściciele, którzy otrzymają zawiadomienie nie muszą składać deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na zmianę stawek.

 

Kto dostanie zawiadomienie o nowej wysokości opłaty?

 1. Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych i płacą opłatę od gospodarstwa domowego na podstawie deklaracji lub zawiadomień.
 2. Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas płacili opłatę na podstawie ilości zużytej wody, ale  składali deklaracje o wysokości opłaty obowiązującej od miesiąca innego niż styczeń danego roku (np. złożyli deklarację obowiązującą od marca 2020 r.).

Ci właściciele dostaną jednak zawiadomienie o wysokości opłaty obowiązującej tylko na pewien okres (np. do lutego 2022 r.) i po upływie tego okresu muszą złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Kto powinien złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującą od stycznia 2022 r. i w jakim terminie?

 1. Właściciele nieruchomości  w zabudowie wielorodzinnej oraz w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli zużycie wody nie  przekracza średniomiesięcznie 6 m3, którzy powinni złożyć deklarację obowiązującą od stycznia 2022 r.
 2. Właściciele nieruchomości, którzy nie składali deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z czym wysokość opłaty określono im w decyzji.

 

Deklaracje obowiązujące od stycznia 2022 r. należy złożyć najpóźniej do 10 lutego 2022 r.  

 

Dodatkowe informacje w sprawie:

 • DEKLARACJI, opłaty tel.: 91 435 1239, 91 435 1202, 91 435 1210, 91 435 1220, 91 435 1179, 91 435 1213,
 • wpłat, stanu konta , upomnień - Wydział Księgowości tel. 91 435 1214 (stan konta, wpłaty) albo 91 435 1262, 91 424 5400 (upomnienia),
 • odbiorów odpadów, wyposażenia (worki, pojemniki), harmonogramów: 91 435 1199 

Kontakt e-mailowy w sprawach dotyczących gospodarki odpadami: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

 

aktualizowano: 2022-06-02
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone