Dawaj przykłady – segreguj odpady » czytaj więcej...
Strona główna

Aktualności

Aktualności 11 maja 2017 wyświetleń: 1504

Zasady korzystania z kontenerów do gromadzenia odpadów zielonych

W związku z powtarzającymi się sytuacjami niewykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem podstawianych kontenerów do gromadzenia odpadów zielonych przypominamy, iż kontenery winny być zapełniane odpadami zielonymi w terminie do 24h, od momentu ich podstawienia przez firmę wywozową na daną nieruchomość.

Zgodnie z umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych §4 pkt. 2 mówi iż: Wykonawca realizując przedmiot Umowy na terenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz z nieruchomości niezamieszkałych (w tym cmentarzy komunalnych) objętych wykazem Zamawiającego, zobowiązuje się w szczególności do udostępniania w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez właściciela lub zarządcę nieruchomości kontenerów o pojemności do 5m3 lub 5m3 i powyżej oznaczonych w sposób określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz do odbioru tych odpadów w terminie 24 godzin od chwili podstawienia kontenera.
Zgodnie również z zapisami prawa miejscowego, tj. uchwały nr VI/82/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 2 ust. 10 mówi iż: Udostępnianie kontenerów do gromadzenia odpadów zielonych, dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej, odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia nieruchomości kierowanego do podmiotu realizującego odbiór tych odpadów na zlecenie Gminy. Gmina Miasto Szczecin zachowuje prawo do weryfikacji zasadności złożonego zapotrzebowania włącznie z ograniczeniem ilościowym jednorazowego zapotrzebowania na kontenery. Kontenery będą udostępnione na okres 24 godzin od momentu podstawienia.
 
W związku z powyższym termin 24h powinien być przestrzegany. Właściciel/ Zarządca nieuchomości musi być przygotowany do załadunku i odbioru kontenerów w takim okresie czasu.
Prosimy o racjonalne prowadzenie działań w tym zakresie, z uwagi na to, iż nie ma możliwości przedłużania terminu udostępniania kontenerów przez firmy wywozowe.
 
 
 
aktualizowano: 2017-05-11
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone