Aby Ziemi było lżej – segregować śmieci chciej. » czytaj więcej...
Strona główna

Aktualności

Aktualności 19 kwietnia 2013 wyświetleń: 4371

Zmiany w sprawie naliczania opłat za gospodarowanie odpadami!

22 kwietnia 2013 r. Rada Miasta na wniosek Prezydenta Miasta podjęła uchwałę zmieniającą obowiązującą w Szczecinie metodę naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz wzór deklaracji dotyczącej wysokości opłat. Na 15 czerwca 2013 r. przesunięty został termin złożenia deklaracji.

 

Nowe, przyjęte rozwiązania oparte są na wykorzystaniu dwóch metod naliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w Szczecinie.

Pierwsza metoda dedykowana dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, oparta jest o ilość zużytej wody a właściciel nieruchomości będzie mógł za podstawę przyjąć do podstawy naliczenia opłaty alternatywnie:

1.     zużycie wody z 12 miesięcy (tak jak w obowiązujących zasadach) lub

2.    dwukrotność zużycia z 6 kolejnych miesięcy.

Zarządca, spółdzielnia, wspólnota, które składać będą deklaracje w imieniu mieszkańców nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej mogą wybrać najkorzystniejszy dla danej nieruchomości wariant. Jeżeli na przykład zużycie wody w okresie jesienno-zimowym jest niższe od zużycia w okresie wiosenno letnim to przyjęcie go do naliczania opłaty
wg proponowanego rozwiązania spowoduję niższą wysokość opłaty.

Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na niższym poziomie określono stawki: 4,35 zł / m3 i 5,55 zł / m3 w zależności od deklaracji dotyczącej segregowania odpadów. Dotychczasowe uchwalone 19 listopada 2012 r., które wynosiły odpowiednio
4,94 zł / m3 i 6,43 zł / m3.

W zabudowie jednorodzinnej Rada Miasta przyjęła metodę opartą na zryczałtowanej opłacie od gospodarstwa domowego, niezależnej od ilości zużytej wody na danej nieruchomości. Stawka miesięczna opłaty będzie stała. Dla segregujących odpady wyniesie 57 zł miesięcznie. Dla nieruchomości, których właściciele nie zadeklarują segregowania odpadów "u źródła" wysokość opłaty wyniesie 85 zł miesięcznie.

Przyjęcie powyższych rozwiązania eliminuje ryzyko niewspółmiernego wzrostu wysokości opłaty za śmieci od 1 lipca br. na skutek zużycia wody do celów innych niż socjalno – bytowe. A właśnie używanie wody do pielęgnacji przydomowych ogrodów było najczęściej podnoszonym argumentem w dyskusjach nad dotychczas przyjętymi w Szczecinie rozwiązaniami.

Oba warianty uchwały przyjętej na wniosek Prezydenta Szczecina obniżają opłaty w stosunku do wcześniej określonych stawek. Jest to głównie wynik możliwości, które są następstwem ofert złożonych przez podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Szczecinie.

 
aktualizowano: 2013-04-23
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone