Aby Ziemi było lżej – segregować śmieci chciej. » czytaj więcej...
Strona główna UE

Slideshow

Slideshow 30 listopada 2015 wyświetleń: 35944

Bioodpady - niezbędne informacje

Gmina Miasto Szczecin odbiera bioodpady z nieruchomości objętych gminnym systemem przez cały rok. Zgodnie z uchwałą nr XVI/534/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz Uchwałą nr XXXII/935/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin, segregacja bioodpadów jest obowiązkiem.

Poniżej przedstawiamy zasady odbioru.

Do grupy bioodpadów odbieranych z posesji zaliczamy: odpady spożywcze pochodzenia roślinnego, trawę, drobne gałęzie, liście, spady, fusy po kawie i herbacie, pieczywo, mąki, kasze ,ryż.

Z uwagi na fakt, iż selektywnie gromadzone bioodpady mają trafiać do kompostowania nie mogą być gromadzone w pojemnikach zapakowane w dodatkowe worki!

 

Zabudowa jednorodzinna, zabudowa od 3 do 7 lokali mieszkalnych oraz zabudowa wielorodzinna

 

 

Właściciele/Zarządcy nieruchomości winni zakupić zamykany pojemnik koloru brązowego o pojemności 80l, 120l lub 240l (norma PN- EN 840) i zgłosić fakt posiadania pojemnika do Urzędu Miasta.

Wyposażenie nieruchomości w pojemnik leży w gestii właściciela/zarządcy. Gmina nie pokrywa kosztów zakupu pojemnika.

 

Procedura zgłoszenia ma zdecydowanie mniej sformalizowany charakter niż złożenie deklaracji w sprawie opłaty za wywóz odpadów.  

Dostępne są 4 podstawowe ścieżki przekazania do Urzędu Miasta swojego zgłoszenia:

 

 • za pośrednictwem strony ecoszczecin.pl – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na tej stronie lub za pośrednictwem skrzynki mailowej gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl,
   
 • telefonicznie pod numer  91 435 11 99,

   
 • za pośrednictwem poczty – przesyłając na adres: Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopiskiem: „WGKiOŚ ZIELONE” oświadczenie zawierające dane nieruchomości jej właściciela  oraz potwierdzenie, że nieruchomość jest wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów zielonych, zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku (brązowy, poj. 80l, 120l lub 240l spełniający wymogi PN-EN 840),
   
 • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta.

Ponadto właściciele nieruchomości jednorodzinnej mają do wyboru dwie opcje: gromadzenie bioodpadów w pojemnikach lub poddanie bioodpadów w całości kompostowaniu w przydomowych kompostownikach. W przypadku wyboru kompostowania należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Szczecin (druk DOP-1). Dodatkowo z tego tytułu przysługuje 5% zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Gdzie można kupić właściwy pojemnik ?

 

Pojemniki do gromadzenia odpadów zielonych  można nabyć:

 • w sklepach ogrodniczych,
 • od podmiotów związanych z gospodarką odpadami tj. MPO, Suez Jantra, Remondis Szczecin,
 • w internecie z wykorzystaniem popularnych serwisów aukcyjnych. 

 

Terminy odbioru zabudowa jednorodzinna oraz od 3 do 7 lokali mieszkalnych:

 

Okres

Częstotliwość

IV - XI

1 x tydzień (wg. harmonogramu)

XII - III

1 x na dwa tygodnie (wg. harmonogramu)

 

 

Terminy odbioru zabudowa wielorodzinna:

 

Okres

Częstotliwość

IV - XI

1 x tydzień (wg. harmonogramu)

XII - III

1 x tydzień (wg. harmonogramu)

 

 

 

Ważne!

W dniu planowanego odbioru odpadów zielonych należy udostępnić pojemnik pracownikom firmy poprzez wystawienie pojemnika przed nieruchomość, od godz. 6:00.

Szczegółowe harmonogramy odbiorów dla poszczególnych sektorów podane są na stronie ecoszczecin.pl w zakładce "Harmonogramy"

W poszczególnych sektorach usługę odbioru bioodpadów na zlecenie Gminy prowadzą:

 • Sektor I - Konsorcjum:  Remondis Szczecin sp. z o.o. oraz PUP Trans – Net S.A. Police,
 • Sektor II – PreZero Jantra  Sp. z o.o.,
 • Sektor III Remondis Szczecin Sp. z o.o.,
 • Sektor IV - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

 

aktualizowano: 2023-08-29
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone