Segreguj śmieci i ucz tego dzieci. » czytaj więcej...
Strona główna UE

Slideshow

Slideshow 5 grudnia 2014 wyświetleń: 19120

Lekarstwa i opakowania po nich

W każdym gospodarstwie domowym możemy odnaleźć przeterminowane lekarstwa i opakowania po lekarstwach oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi. Jest to grupa odpadów niebezpiecznych, mogących zawierać substancje toksyczne, która musi być gromadzona selektywnie i poddawana procesom utylizacji w dedykowanych instalacjach.

Selektywne gromadzenie odpadów farmaceutycznych oraz ich utylizacja w spalarni odpadów medycznych zabezpiecza środowisko naturalne przez negatywnym oddziaływaniem toksycznych składników. Do pojemników będących na wyposażeniu aptek można wrzucać lekarstwa w różnej postaci - tabletki, drażetki, ampułki w opakowaniach lub luzem, maści, proszki, syropy, krople, roztwory w szczelnych pojemnikach.

W Szczecinie mieszkańcy mogą bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat przekazać przeterminowane leki i opakowania po nich do przygotowanych miejsc: 182 aptek wyposażonych w specjalne pojemniki do gromadzenia tych odpadów oraz do dziewięciu EKOPORTÓW.

Przeterminowanych leków w formie płynnej nie można wylewać na przykład do toalety lub zlewu! Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe. Po przedostaniu się do wód lub gleby powodują ich zanieczyszczenie. Związki chemiczne wchodzące w skład leków, po upłynięciu terminu przydatności, stanowią realne zagrożenie dla środowiska naturalnego, dla zdrowia a nawet życia ludzi.

Natomiast w EKOPORTACH można bezpłatnie oddać odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi.

 

Lista aptek została załączona poniżej.

 

aktualizowano: 2022-01-27
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone