Jeśli nie wiesz co robić z odpadami, dowiedz się tego kolego, bo segregacja śmieci to zadanie dla każdego. » czytaj więcej...
Strona główna UE

Punkty odbioru odpadów: EKOPORTY

Administracja ekoportów

Ekoporty administrowane są przez:
 
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 125A
71-080 Szczecin
 
Kierownik Wydziału – Edward Maliszewski – (91) 485 71 60
e-mail: edward.maliszewski@zuk.szczecin.pl
 
Zastępca Kierownika Wydziału – Jolanta Tarnowska-Jurkiewicz (91) 485 71 50
e-mail: jolanta.tarnowska@zuk.szczecin.pl
 
 

Zgodnie z zapisami rozdz. 2, art. 3.2, ppkt.9) lit. f) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że wszystkie Ekoporty na terenie Szczecina zbierają folię, sznurek oraz opony powstające w gospodarstwach rolnych.

 

»
417
0
1
0
25 czerwca 2020 »
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone