Wiedzą to już dzieci od najmłodszych lat, segregując śmieci dbamy o nasz świat. » czytaj więcej...
Strona główna UE

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 18 marca 2013 wyświetleń: 3016

Jaki będzie sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady (np.: firmy produkcyjne)? Kiedy te stawki zostaną uchwalone?

Nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym. Nie ma w związku z powyższym obowiązku składania deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta.

Jeżeli na nieruchomości niezamieszkałej powstają odpady komunalne właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych. Podmiot, z którym umowa jest zawierana powinien być wpisany do rejestru działalności regulowanej, prowadzonym przez gminę.

 

aktualizowano: 2013-03-18
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone