Aby Ziemi było lżej – segregować śmieci chciej. » czytaj więcej...
Strona główna UE

Slideshow

Slideshow 25 lipca 2013 wyświetleń: 35458

Odpady wielkogabarytowe

Zgodnie z zapisami prawa miejscowego, tj. Uchwały Nr XXXII/936/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 14 grudnia 2021r. poz. 5466) załącznik do Uchwały określa m.in. częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Obowiązująca częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami została określona dla poszczególnych rodzajów zabudowy i wynosi:

 

  • 2 (słownie: dwa) razy w roku w zabudowie jednorodzinnej, oraz placówek oświatowych,
  • 12 (słownie: dwanaście) razy w roku w zabudowie wielorodzinnej.

Odpady wielkogabarytowe zgodnie z zapisami prawa miejscowego to odpady komunalne, które ze względu na rozmiar lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady zmieszane.

Do tej grupy odpadów zaliczamy między innymi: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, itp. a nie zaliczamy wszelkiego rodzaju części samochodowych, odpadów sanitarnych, remontowych, rozbiórkowych, budowlanych, w tym stolarki okiennej i drzwiowej.

W ramach usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych nie jest realizowany odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Informacje na temat odbioru odpadów wielkogabarytowych zarówno dla zabudowy jednorodzinnej, oraz wielorodzinnej dostępne są w zakładce Harmonogramy.

Odpady wielkogabarytowe, poza odbiorem bezpośrednio z nieruchomości, są również przyjmowane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w EKOPORTACH. Warunkiem jest ich samodzielne dostarczenie w godzinach otwarcia EKOPORTÓW. 

EKOPORTY nie pobierają od mieszkańców dodatkowych opłat za przyjęcie odpadów wielkogabarytowych.

Odpady wielkogabarytowe są odbierane z nieruchomości:

  1. w zabudowie jednorodzinnej pod warunkiem ich wystawienia przed nieruchomość,
  2. w zabudowie wielorodzinnej pod warunkiem ich wystawienia w lub przy miejscu gromadzenia odpadów stałych dla danej nieruchomości.

 

Pamiętajmy!!! Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed nieruchomość dopiero 1 dzień przed terminem odbioru.  

 

aktualizowano: 2022-01-27
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone