Raz, dwa, trzy, cztery, tu butelki, tam papiery. Plastik do żółtego włóż –posprzątane mamy już! » czytaj więcej...
Strona główna

Aktualności

RSS

W nowym roku deklaracje – tylko od wody ...

W 2017 r. nową deklarację składają tylko właściciele nieruchomości, którzy rozliczali się  z Gminą za wywóz odpadów w oparciu o zużycie wody.

UWAGA! Właściciele nieruchomości, którzy wnosili do Gminy opłatę ryczałtową za wywóz odpadów, nie muszą składać deklaracji!

»
1978
0
0
27 grudnia 2016 »

Odbiór choinek

Cały rok czekamy na te najpiękniejsze święta, a potem tak szybko mijają i już po świętach. Od stycznia 2017 do końca lutego odbierane będą z naszych domów świąteczne choinki, dodajmy bezpłatnie, w ramach comiesięcznej opłaty. Odbiór choinek odbywać się będzie jeden raz w tygodniu w zabudowie jednorodzinnej oraz dwa razy w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do Urzędu Miasta (91 435 1199), lub mailowo na adres: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl.

 

»
2271
0
0
27 grudnia 2016 »

Harmonogram świąteczny

W okresie świąteczno – noworocznym w związku z dniami wolnymi przypadającymi w dni robocze zmienią się terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami. 

Załączona tabela przedstawia zmiany, które dotyczą odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych gromadzonych w pojemnikach.

»
1671
0
0
20 grudnia 2016 »

Odpady zielone - zasady odbioru w okresie zimowym!

 

Od 1 grudnia do 31 marca odpady zielone będą odbierane od mieszkańców po wcześniejszym zgłoszeniu właściciela nieruchomości.

 

»
2334
0
0
17 listopada 2016 »

Przesunięcia terminu odbiorów odpadów komunalnych - 1 i 11.11

W związku z ustawowymi dniami wolnymi przypadającymi we wtorek 1 listopada (Wszystkich Świętych), oraz w piątek 11 listopada(Święto Niepodległości), modyfikacji ulegną terminy odbiorów odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami.
 
Jednodniowe przesunięcia dotyczą terminów od 01.11 do 04.11, gdzie planowane odbiory będą realizowane w dniach od 02.11. do 05.11, oraz terminu 11.11, gdzie planowany odbiór nastąpi 12.11.2016r.
Zwracamy się z prośbą, aby uwzględnić powyższe modyfikacje i udostępniać pojemniki do odbioru w tych przesuniętych terminach. 
 
»
1319
0
0
28 października 2016 »

Przesunięcia odbiorów odpadów w związku ze świętem Wniebowzięcia NMP

W związku z ustawowym dniem wolnym przypadającymi w poniedziałek 15 sierpnia, modyfikacji ulegną terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami.

Jednodniowe przesunięcie dotyczy terminów od 15.08 do 19.08, gdzie planowane odbiory będą realizowane w dniach od 16.08. do 20.08.

»
1424
0
0
11 sierpnia 2016 »

Pojemnik zastępczy dla mieszkańców nieruchomości przy ul. Żołnierskiej oraz ul. Reduty Ordona

W związku z pracami drogowymi realizowanymi w rejonie ul. Żołnierskiej informujemy, iż zostały dla Państwa ustawione pojemniki zastępcze na odpady zmieszane przeznaczone dla obsługi odbioru odpadów komunalnych z tych posesji. Będzie to również miejsce przeznaczone do gromadzenia worków z odpadami segregowanymi.

Pojemniki są ustawione do czasu udrożnienia dojazdu do posesji i dedykowane gromadzeniu odpadów komunalnych z posesji, do których dojazd jest niemożliwy.

 

lokalizacje zastępczych pojemników:

•             u zbiegu ulic Mickiewicza, Żołnierskiej, Reduty Ordona  - 1 pojemnik 1100 l. przeznaczony o gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz 1 pojemnik 1100l przeznaczony do gromadzenia odpadów zielonych ,

•             u zbiegu ulic  Żołnierskiej i Somosierry- 1 pojemnik 1100 l. przeznaczony o gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych

»
1356
2
0
21 lipca 2016 »

Informacja dla mieszkańców ulic Głębokiej, Alabastrowej i Porannej Rosy.

W związku z pracami drogowymi realizowanymi na ulicach: Głębokiej, Alabastrowej i Porannej Rosy na skrzyżowaniu

ul. Głębokiej z ul. Inwalidzką został ustawiony pojemnik 1100l. na odpady komunalne zmieszane.

Pojemnik przeznaczony jest dla obsługi odbioru odpadów komunalnych z tych posesji, do których dojazd przez ww. prace jest niemożliwy.

»
1406
1
0
14 lipca 2016 »

7.100 domów jednorodzinnych selektywnie zbiera odpady zielone

Już ponad 7.100 gospodarstw w zabudowie jednorodzinnej korzysta z usługi odbioru odpadów zielonych. Możliwość przekazywania w ramach ponoszonej opłaty tej grupy odpadów, która została wprowadzona w 2014 r., jest wykorzystywana przez coraz większą grupę właścicieli nieruchomości. 

Przypominamy, że właściciele domów jednorodzinnych,  którzy chcą rozpocząc korzystanie z tej usługi w roku 2016 po raz pierwszy, dostępne są 4 podstawowe ścieżki przekazania do Urzędu Miasta swojego zgłoszenia -  za pośrednictwem strony ecoszczecin.pl, telefonicznie pod numer  91 435 11 99, za pośrednictwem poczty lub osobiście.

Warunkiem odbioru odpadów zielonych w zabudowie jednorodzinnej jest wyposażenie nieruchomości w pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów zielonych - zamykany pojemnik koloru brązowego o pojemności 120 lub 240 l.

Wyposażenie nieruchomości w pojemnik leży w gestii właściciela. Gmina nie pokrywa kosztów zakupu pojemnika.

W okresie pierwszych 5 miesięcy 2016 r. z nieruchomości obsługiwanych w ramach systemu odebranych zostało blisko 1.750 ton odpadów zielonych. To o blisko 30% więcej niż w roku ubiełym w tym samym okresie.  

»
1426
0
0
30 czerwca 2016 »

Zmiany terminów odbioru odpadów komunalnych w okresie Bożego Ciała

W związku z ustawowym dniem wolnym przypadającymi w czwartek 26 maja, Boże Ciało, modyfikacji ulegną terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami.

 

»
2080
0
0
28 kwietnia 2016 »

Konkurs na Hasło Promujące Segregację Odpadów

Miło nam poinformować, że konkurs na hasło promujące segregację odpadów został rozstrzygnięty. Spośród ponad 400 propozycji, wybraliśmy 20 które zostaną wykorzystane podczas kampanii informacyjno – edukacyjnej. Klasy, które nadesłały wyróżnione hasła otrzymają podziękowania oraz drobne upominki, do pozostałych placówek oświatowych prześlemy podziękowania za udział w konkursie.

»
9639
0
0
1 lipca 2016 »

Rozpoczyna się budowa „zielonego ekoportu”

Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdzie się u zbiegu ulic Arkońskiej i Harcerzy. Do końca tygodnia firma LIK-Bud przejmie plac budowy. Gotowy już, najnowocześniejszy Ekoport w Szczecinie, zgodnie z umową ma być oddany w czerwcu 2017 roku. Natomiast już w tym roku mieszkańców czekają nowe udogodnienia w Ekoportach. 

»
1807
6
0
28 kwietnia 2016 »

Rekordowy pierwszy tydzień odbioru zielonych

Tylko w pierwszym tygodniu odbioru zielonych właściciele domów przekazali aż 125 ton tego rodzaju odpadów  W porównaniu do roku ubiegłego wzrost wyniósł blisko 100 procent.

»
1614
1
1
7 kwietnia 2016 »

Od kwietnia zielone – reaktywacja…

Od 4 kwietnia 2016 w Szczecinie realizowana jest ponownie usługa odbioru odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych. Usługę uruchomiono po raz pierwszy w kwietniu 2014 r.

Do grupy odpadów zielonych odbieranych z posesji zamieszkałych zaliczamy trawę, drobne gałęzie, liście, spady. WAŻNE -  przy gromadzeniu odpadów zielonych - do pojemnika lub kontenera odpady zielone wrzucamy bez dodatkowego opakowania!!! 
Z uwagi na fakt, iż selektywnie gromadzone odpady zielone mają trafiać do kompostowania nie mogą być gromadzone w pojemnikach ani w kontenerach zapakowane w dodatkowe worki!

»
5580
0
0
31 marca 2016 »

Zmiany terminów odbioru odpadów komunalnych w okresie Świąt Wielkiej Nocy.

W związku z ustawowym dniem wolnym przypadającym w okresie Świąt Wielkiej Nocy modyfikacji ulegną terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami.

W okresie, od 28.03 do 01.04, planowe odbiory odpadów komunalnych realizowane będą z jednodniowym przesunięciem, tj. od 29.03 do 02.04.

Wyjątki:

 

»
1517
0
0
22 marca 2016 »

2016 rok - Kto musi złożyć deklarację?

W 2016 roku nową deklarację składają tylko właściciele nieruchomości, którzy rozliczali się z Gminą za wywóz odpadów w oparciu o zużycie wody.

»
2809
0
1
14 stycznia 2016 »

Pożegnanie z choinką

Co zrobić z choinką po świętach? Można ja zostawić przy pojemnikach na odpady komunalne. Uschnięte drzewka będą odbierane od mieszkańców do końca lutego.

»
2692
0
0
29 grudnia 2015 »

Informacja dla mieszkańców ul. Myślenickiej

W związku z utrudnionym dojazdem do posesji przy ul. Myślenickiej, a w konsekwencji powtarzającymi się brakami odbioru odpadów zmieszanych informujemy, iż został dla Państwa ustawiony pojemnik zastępczy na okres zimowy. Pojemnik 1.110 l ustawiony jest na skrzyżowaniu ulicy Myślenickiej z ulicą Rabczańską.

»
1597
0
0
19 stycznia 2016 »

Zmiany w terminach wywozów odpadów w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

W okresie świąteczno – noworocznym w związku z dniami wolnymi przypadającymi w dni robocze zmienią się terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

 

»
2514
0
1
20 grudnia 2015 »

Placówki o charakterze oświatowym, społecznym i cmentarze w miejskim systemie odpadów komunalnych od stycznia 2016 r.

Od stycznia 2016 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Miasto Szczecin obejmie również cmentarze komunalne oraz nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne oraz prowadzone są w nich wyłącznie: placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, przedszkola, szkoły (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, artystyczne), zespoły szkół (bez względu na organ prowadzący)

»
1610
0
0
30 listopada 2015 »

Odpady zielone - zmiany!

Odpady zielone -  zmiany

Od 1 grudnia do końca marca odpady zielone są odbierane od mieszkańców na zgłoszenie.

 

»
2728
0
0
30 listopada 2015 »

11 listopada - zmiany w terminach odbioru odpadów komunalnych

Urząd Miasta Szczecin informuje, że w związku z przypadającym na dzień 11 listopada (środa) Narodowym Świętem Niepodległości modyfikacji ulegają terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

 

 

»
1684
0
0
4 listopada 2015 »

MiniEkoporty w szczecińskich aptekach.

Od kilku tygodni zbiórka przeterminowanych leków w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nabrała nowego wymiaru.  

160 aptek w Szczecinie  systematycznie  wyposażana jest w specjalny pojemnik – Mini ekoport -  służący do zbierania przeterminowanych leków pochodzących wyłącznie od mieszkańców. Nie można go wykorzystywać do zbiórki innych odpadów powstających na terenie apteki, w tym leków, np. maści przygotowywanych  przez aptekę. Przez pierwszych 6 miesięcy 2015 r. w aptekach zebrano blisko 5,5 tony leków 

 

»
3034
1
1
11 października 2015 »

Pojemnik zastępczy dla mieszkańców nieruchomości przy ul Omieczyńskiego

W związku z pracami drogowymi realizowanymi na ul. Omieczyńskiego na skrzyżowaniu z ul. Kruczą został ustawiony pojemnik na odpady zmieszane przeznaczony dla obsługi odbioru odpadów komunalnych z tych posesji, do których dojazd przez ww. prace jest niemożliwy. 

»
1725
1
0
16 września 2015 »

Ekologiczny gadżet od Grupy TOM za zużyty sprzęt na festynie RO Skolwin

W sobotę (12.09) na Skolwinie w godz.16.00-21.00 odbędzie się festyn rodzinny „Nasz wspólny dobry początek”. W programie festynu są liczne zabawy i konkursy. Ponadto każdy zainteresowany mieszkaniec będzie mógł podejść do stoiska edukacyjnego, przy którym uzyska informacje w zakresie systemu odbioru odpadów komunalnych. Dodatkowo ustawiony zostanie specjalny samochód Grupy TOM do zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Ci którzy zdecydują się oddać takie przedmioty otrzymają w zamian ekologiczny gadżet. Impreza odbędzie się na terenie Domu Kultury Klub Skolwin w Szczecinie
ul. Stołczyńska 163.

»
1649
0
0
11 września 2015 »

Ekologiczny gadżet od Grupy TOM za zużyty sprzęt na festynie RO Skolwin

W sobotę (12.09) na Skolwinie w godz.16.00-21.00 odbędzie się festyn rodzinny „Nasz wspólny dobry początek”. W programie festynu są liczne zabawy i konkursy. Ponadto każdy zainteresowany mieszkaniec będzie mógł podejść do stoiska edukacyjnego, przy którym uzyska informacje w zakresie systemu odbioru odpadów komunalnych. Dodatkowo ustawiony zostanie specjalny samochód Grupy TOM do zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Ci którzy zdecydują się oddać takie przedmioty otrzymają w zamian ekologiczny gadżet. Impreza odbędzie się na terenie Domu Kultury Klub Skolwin w Szczecinie
ul. Stołczyńska 163.

»
1665
0
0
11 września 2015 »

W EKOPORTACH lipiec też okazał się rekordowy!

Do informacji o rekordowych wynikach w zakresie ilości odebranych odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych w lipcu 2015 należy dodać, że również sieć szczecińskich Ekoportów przyjęła w tym miesiącu rekordową masę odpadów. Otóż do 7 Ekoportów mieszkańcy dostarczyli aż 452,4 tony odpadów.

»
1635
0
0
5 września 2015 »

Ekologiczny gadżet od Grupy TOM za zużyty sprzęt na festynie RO Stołczyn

W sobotę (22.08) na Stołczynie w godz.13.30-20.00 odbędzie się festyn rodzinny „Pożegnanie lata”. W programie festynu są liczne zabawy i konkursy. Ponadto każdy zainteresowany mieszkaniec będzie mógł podejść do stoiska edukacyjnego, przy którym uzyska informacje w zakresie systemu odbioru odpadów komunalnych. Dodatkowo w godz. 13:30-16:30 ustawiony zostanie specjalny samochód Grupy TOM do zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Ci którzy zdecydują się oddać takie przedmioty otrzymają w zamian ekologiczny gadżet. Impreza odbędzie się na terenie boiska szkolnego przy ZS nr 9 w Szczecinie (ul. K. Dąbrówki 10, dzielnica Stołczyn).

»
1874
0
0
21 sierpnia 2015 »

Rekordowy lipiec

W lipcu 2015, który był 25 miesiącem funkcjonowania nowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, został ustanowiony rekord!
Firmy obsługujące w imieniu miasta nieruchomości zamieszkałe odebrały ogółem rekordową ilość odpadów komunalnych
- 9.345 ton! W tej masie aż 1.960 ton czyli ponad 21% całości to odpady odebrane selektywnie. 

»
1882
0
0
12 sierpnia 2015 »

Informacja dla mieszkańców ul. Kruszcowej, Aluminiowej, Białej

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi i rozkopaniem ul. Kruszcowej, Aluminiowej i Białej, które uniemożliwiają dojazd do części posesji zamieszkałych, dla mieszkańców 

»
1699
0
0
7 sierpnia 2015 »

Placówki oświatowe i cmentarze w miejskim systemie odpadów komunalnych!

28 lipca br. szczecińscy radni podjęli uchwałę w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

»
1704
0
0
30 lipca 2015 »

2 lata rewolucji śmieciowej w Szczecinie ...

Za nami 2 lata od momentu, w którym w Szczecinie rozpoczął się przełom w zakresie organizacji systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z  nieruchomości zamieszkałych. Dzisiaj może nie wszyscy pamiętamy ile obaw, wątpliwości towarzyszyło większości z nas w przededniu wdrożenia w naszym mieście tzw. śmieciowej rewolucji. Ile dyskusji toczono na temat tego czy jesteśmy przygotowani, czy zdołamy ogarnąć temat i pytanie, które wybrzmiewało w wielu dyskusjach - czy grozi nam drugi Neapol?

»
2503
0
1
30 lipca 2015 »
Wszystkich rekordów: 161
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone