Dziś proszą dzieci: „ Segreguj śmieci! Żyć chcemy w kraju, gdzie pszczoły latają, gdzie Odra jest czysta, gdzie brak wysypiska. Segreguj codziennie, pamiętaj niezmiennie: NIE MIESZAJ ODPADÓW! Upomnij sąsiadów!:) » czytaj więcej...
Strona główna UE

Aktualności

RSS

Od kwietnia 2014 odbiór odpadów zielonych

W pierwszych dniach kwietnia trawa, liście i gałęzie powinny być odbierane od mieszkańców domów jednorodzinnych. Dziś tj. 28 marca odbył się przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych. Oferty złożyły dwie firmy i mieszczą się one w szacowanej wartości zamówienia.

»
3448
0
0
28 marca 2014 »

Przetarg na odbiór odpadów zielonych.

Trawa, gałęzie i liście będą odbierane od mieszkańców -  urząd miasta ogłosił właśnie przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Szczecina.

»
3960
0
0
5 marca 2014 »

Edukacja ekologiczna w gospodarce odpadami - konferencja

W dniach 10 - 11 kwietnia br. w Szczecinie odbędzie się I Konferencja: Edukacja ekologiczna w gospodarce odpadami Wyzwania dla samorządów w prowadzeniu działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi”.

»
3212
0
0
5 marca 2014 »

Deklaracje odpadowe - podsumowanie

Minął ustawowy termin na złożenie nowej deklaracji w sprawie odbioru odpadów. Do tej pory dokument złożyło blisko 50 proc. właścicieli nieruchomości, którzy są do tego zobowiązani.

Ci właściciele, którzy dotychczas nie złożyli deklaracji, winni to niezłocznie uczynić aby uniknąć wyższych opłat!

»
3400
0
0
20 stycznia 2014 »

Złóż deklarację - płać mniej za odpady!!!

Z początkiem nowego roku wchodzą w życie znowelizowane przepisy dotyczące gospodarki odpadami w Szczecinie. Wśród nich są niższe opłaty za odbiór śmieci. Zmiany wiążą się z koniecznością ponownego złożenia deklaracji. W związku z tym już od 2 stycznia urząd miasta uruchamia dodatkowe  punkty przyjmowania deklaracji od właścicieli nieruchomości.

»
6286
0
0
31 grudnia 2013 »

Zmiany terminów odbioru w okresie świąteczno - noworocznym

W związku z dniami wolnymi przypadającymi w okresie od 25 grudnia do 6 stycznia modyfikacji ulegają niektóre terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Wykaz zmian w poszczególnych sektorach uwidacznia załączona tabela.

»
4953
0
1
19 grudnia 2013 »

Informacja o indywidualnym nr rachunku dla opłat za gospodarowanie odpadami

Wydział Księgowości Urzędu Miasta Szczecin informuje, że od początku grudnia do właścicieli nieruchomości zamieszkałych wysyłana jest informacja dotyczącą wprowadzenia  indywidualnych numerów rachunków bankowych do realizacji płatności z tytułu opłata za gospdarowanie odpadami komunalnymi.

 

»
4938
0
1
13 grudnia 2013 »

Uchwały o zmianie stawek opłat oraz wzoru deklaracji opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2 grudnia 2013 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego opublikowano 2 uchwały Rady Miasta Szczecin podjęte na sesji 18 listopada 2013 r.

»
8613
0
2
3 grudnia 2013 »

Od 1 stycznia 2014 zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Podczas Sesji Rady Miasta w dniu 18 listopada 2013 Radni zaakceptowali propozycje prezydenta Szczecina udoskonalające obecnie funkcjonujący system gospodarowania odpadami.

Najważniejszą zmianą jest  obniżenie w roku 2014 stawek opłat za gospodarowanie odpadami. To efekt niższego kosztu usług świadczonych przez firmy. Od nowego roku :

  • w zabudowie jednorodzinnej: ryczałt miesięczny za gospodarstwo domowe 50 zł przy selektywnym sposobie gromadzenia odpadów i 80 zł przy nieselektywnym.
  • w zabudowie wielorodzinnej:  4 zł / m3  zużytej wody przy selektywnym sposobie gromadzenia odpadów i 5 zł / m3 przy nieselektywnym sposobie.
»
4128
0
0
19 listopada 2013 »

Nowe harmonogramy dla części I sektora obsługiwanych do 30 09 przez JUMAR

WAŻNA INFORMACJA 

Urząd Miasta Szczecin informuje, że od 01.10.2013 r. zmianie ulegnie dzień odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości obsługiwanych do 30 września 2013 r. przez JUMAR. Powyższe spowodowane jest przejęciem obsługi przedmiotowych nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych przez REMONDIS Szczecin Sp. z o.o. 

Szczegóły w zakładce Harmonogramy.

»
3412
0
0
27 września 2013 »

Informacja dla mieszkańców ul. Podmokłej

W związku z prowadzonymi pracami budowalnymi i rozkopaniem ul. Podmokłej, które uniemożliwiają dojazd do części posesji zamieszkałych dla mieszkańców tych posesji zostały podstawione zastępcze 2 pojemniki 1.100 l i one będą do czasu udrożeniania dojazdu do posesji dedykowane gromadzeniu odpadów komunalnych. 

 

 

»
3131
0
0
19 września 2013 »

Prezydent proponuje ....

Prezydent proponuje obniżenie  stawek za wywóz odpadów, zakup kolejnych pojemników do segregacji oraz zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych, to tylko niektóre z pomysłów udoskonalenia obowiązującego systemu gospodarowania odpadami.  Decyzje zapadną na listopadowej sesji Rady Miasta. 

»
3642
0
0
5 września 2013 »

Odpady wielkogabarytowe

34642
0
3
25 lipca 2013 »

Szczecin jest miastem bez elektrośmieci!

Organizacja odzysku ElektroEko uruchomiła na terenie Szczecina dwa nowe punkty zbierania elektrośmieci, w których mieszkańcy miasta mogą bezpłatnie pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na dodatkowe korzyści mogą również liczyć szczecińskie szkoły podstawowe.

»
3535
0
0
26 lipca 2013 »

Nowe harmonogramy

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Spółkę Remondis Szczecin informujemy, iż 10.07.2013 zostały zaktualizowane harmonogramy dobiorów odpadów zmieszanych i selektywnych  w sektorach I i III obsługiwanych przez Spółkę Remondis. Wszystkie aktualne harmonogramy wywozu są dostępny na stronie http://www.ecozmiany.szczecin.pl/ w zakładce "Harmonogramy odbioru"

»
6211
0
0
11 lipca 2013 »

Nowy harmonogram wywozu z sektora II

Zgodnie z informacją uzyskaną od Spółki Sita Jantra Informujemy, iż od 08.07.2013 r. harmonogram  wywozu odpadów komunalnych ulega zmianie. Konieczność zmian podyktowana jest ciągłą korektą zapisów, spływających wciąż deklaracji oraz konieczności optymalizacji tras. Harmonogram dostępny jest zaróno na stronie spółki - http://www.sita.jantra.pl/ oraz na stronie http://www.ecozmiany.szczecin.pl/ w zakładce "Harmonogramy odbioru"

»
3913
0
0
8 lipca 2013 »

Harmonogram odbioru odpadów na www.ecozmiany.szczecin.pl

W związku z przejęciem od 1 lipca br. przez podmioty działające w imieniu Gminy Miasto Szczecin obowiązków odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych określone zostały harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych dla poszczególnych sektorów / ulic.

Wszystkie są zamieszczane w nowej zakładece serwisu widocznej na głównej stronie "Harmonogramy odbiorów"

Informacje będą aktualizowane w pierwszych dniach funkcjonowania nowego systemu. 

»
5787
0
4
1 lipca 2013 »

Pojemniki w dniu odbioru muszą być dostępne dla firm

W związku z sygnałami od zarządców nieruchomości wielolokalowych dotyczącymi odmowy odbioru przez firmy pojemników
z zamkniętych wiat / altan/ pomieszczęń zsypowych chcemy przypomnieć, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku pojemniku muszą być dostępne w dniu odbioru dla pracowników firm realizujących usługi na rzecz Gminy Miasto Szczecin  tj. REMONDIS Szczecin, JUMAR, SITA JANTRA i MPO.

»
3202
0
0
3 lipca 2013 »

Narzędzie do przygotowania deklaracji dostępne na stronach Urzędu Miasta.

Urząd Miasta Szczecin uruchomił generator deklaracji, który jest dostępny dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Skorzystanie nie wymaga konieczności rejestrowania. Zawiera opcje wypełnienia deklaracji zarówno dla zabudowy jednorodzinnej (DOP - 1) oraz dla zabudowy wielorodzinnej (DOP-2).

 

»
3646
0
0
5 czerwca 2013 »

Segregowanie odpadów- materiały informacyjne

Urząd Miasta Szczecin przygotowując materiały informacyjne dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami ma na celu dotarcie do możliwie największej grupy mieszkańców Szczecina. Z tego powodu informacje te są zamieszczane w lokalnych dziennikach, na wiatach przystanków komunkiacji miejskiej, rozdawane w bezpośrednich spotkaniach z mieszkańcami czy też zarządcami nieruchomości. W załączeniu wersje plików w formacie .pdf niektórych dotychczas opublikowanych materiałów  

»
9433
0
4
28 maja 2013 »

O deklaracjach 25 i 26 maja w trakcie imprez plenerowych

 

W trakcie najbliższego weekendu, w sobotę i niedzielę 25 i 26 maja, przy okazji imprez plenerowych organizowanych w Szczecinie w Parku Kasprowicza, w namiocie Urzędu Miasta pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska oraz Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych będą udzielali informacji oraz odpowiadali na pytania związane z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości będą również mogli przy okazji pobrać deklarację i materiały informacyjne. 

 

Terminy Szczegółowe : 

25 maja 2013 Szczecińska Majówka  - punkt UM czynny od godz. 12 do 17

26 maja 2013 Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI - punkt UM czynny od godz. 11 do 15

 

 

 

 

»
3120
0
0
24 maja 2013 »

Spotkania z mieszkańcami w sprawie odpadów.

 

Ruszają spotkania z mieszkańcami Szczecina w sprawie nowego systemu zagospodarowania odpadów. Na razie zaplanowano dziesięć spotkań, które odbędą się w siedzibach rad osiedli.

Na spotkania zaproszeni są wszyscy mieszkańcy zainteresowani nowymi zasadami zagospodarowania odpadów, które wejdą w życie 1 lipca br.

 

»
3475
0
0
15 maja 2013 »

Wzory deklaracji przyjęte Uchwałą Rady Miasta z 22 kwietnia zgodne z prawem.

Na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, które miało miejsce 14 maja br. przedstawiciele Urzędu Miasta, w związku 
z prowadzonym przez Izbę badaniem zgodności uchwały Rady Miasta Szczecin  Nr XXIX/860/13 RM z dnia 22 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedstawili wyjaśnienia i informacje dotyczące określonego przedmiotową uchwałą zakresu informacyjnego deklaracji. 
 

»
3653
0
0
15 maja 2013 »

Odbiór odpadów – przyjmowanie deklaracji

Wydłużone godziny pracy urzędu, dodatkowe punkty pobierania i przyjmowania deklaracji, spotkania z mieszkańcami i z zarządcami nieruchomości -  to działania, które dodatkowo podejmie urząd miast, aby ułatwić terminowe złożenie deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami.

»
3931
0
0
13 maja 2013 »

Zmiany w sprawie naliczania opłat za gospodarowanie odpadami!

22 kwietnia 2013 r. Rada Miasta na wniosek Prezydenta Miasta podjęła uchwałę zmieniającą obowiązującą w Szczecinie metodę naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz wzór deklaracji dotyczącej wysokości opłat. Na 15 czerwca 2013 r. przesunięty został termin złożenia deklaracji.

 

»
6867
0
0
19 kwietnia 2013 »

ZWiK pomaga określić roczne zużycie wody na nieruchomościach zamieszkałych

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który przypada na dzień 15 czerwca br., ZWiK  w Szczecinie podjął działania zmierzające do wsparcia właścicieli nieruchomości przy określania rocznego zużycia wody z danej nieruchomości. W Szczecinie podstawą wyliczenia opłaty za gospodarowanie wody dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej jest ilość zużytej wody z 12 miesięcy lub dwukrotność zużycia z 6 kolejnych miesięcy.

»
6766
0
0
3 kwietnia 2013 »
Wszystkich rekordów: 221
«, powrót 1 2 3 4 5 6 7 Skocz do:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone